Παυλόπουλος Ουρολόγος

Ερωτηματολόγιο για την διάγνωση της πρόωρης εκσπερμάτισης, την εκτίμηση της βαρύτητάς της, αλλά και της ανταπόκρισης του ασθενούς στην θεραπεία
Premature Ejaculation Diagnostic Tool (PEDT) Questionnaire

Πόσο δύσκολο σάς είναι να καθυστερήσετε την εκσπεμάτιση;

0. Καθόλου δύσκολο
1. Κάπως δύσκολο
2. Μέτρια δύσκολο
3. Πολύ δύσκολο
4. Εξαιρετικά δύσκολο

Πόσο συχνά εκσπερματώνετε νωρίτερα από όσο επιθυμείτε;

0. Σχεδόν ποτέ ή ποτέ
1. Λιγότερες από τις μισές φορές
2. Περίπου στις μισές φορές
3. Περισσότερες από τις μισές φορές
4. Σχεδόν πάντα ή πάντα

Πόσο συχνά εκσπερματώνετε με πολύ μικρή διέγερση;

0. Σχεδόν ποτέ ή ποτέ
1. Λιγότερες από τις μισές φορές
2. Περίπου στις μισές φορές
3. Περισσότερες από τις μισές φορές
4. Σχεδόν πάντα ή πάντα

Αισθάνεστε απογοήτευση επειδή εκσπερματώνετε νωρίτερα από όσο θέλετε;

0. Καθόλου
1. Ελαφρώς
2. Μετρίως
3. Πολύ
4. Πάρα πολύ

Πόσο προβληματισμένος είστε αν ο χρόνος μέχρι την εκσπερμάτιση αφήνει την σύντροφό σας ανικανοποίητη σεξουαλικά;

0. Καθόλου
1. Ελαφρώς
2. Μετρίως
3. Πολύ
4. Πάρα πολύ

ΑποτέλεσμαΕνδεικτική βιβλιογραφία

Symonds T, Perelman MA, Althof S, Giuliano F, Martin M, May K, Abraham L, Crossland A, Morris M. Development and validation of a premature ejaculation diagnostic tool. Eur Urol 2007; 52(2): 565-73.
Symonds T, Perelman M, Althof S, Giuliano F, Martin M, Abraham L, Crossland A, Morris M, May K. Further evidence of the reliability and validity of the premature ejaculation diagnostic tool. Int J Impot Res. 2007; 19(5):521-5.