Παυλόπουλος Ουρολόγος

Υπολογιστής πιθανότητας εξωπροστατικής επέκτασης καρκίνου προστάτη,
βάσει των τελευταίων, αναθεωρημένων πινάκων Partin

“Urologists may use these nomograms to predict pathological stage as a treatment decision aid for men newly diagnosed with prostate cancer” (Eifler et al, 2012)

Ολικό PSA

ng/mL

Gleason score

Κλινικό στάδιο

Πιθανότητα εντοπισμένης νόσου

Πιθανότητα εξωπροστατικής επέκτασης

Πιθανότητα θετικών σπερματοδόχων κύστεων

Πιθανότητα θετικών λεμφαδένων

Σχόλιο

Τα αποτελέσματα αφορούν σε προβλεπόμενα μέσα ποσοστά (και αντίστοιχα 95% όρια αξιοπιστίας) παθολογοανατομικών ευρημάτων, βάσει μεγάλης σειράς περιστατικών ριζικών προστατεκτομών του νοσοκομείου Johns Hopkins, κατά τα έτη 2006-2011.Ενδεικτική βιβλιογραφία

Eifler JB, Feng Z, Lin BM, Partin MT, Humphreys EB, Han M, Epstein JI, Walsh PC, Trock BJ, Partin AW. An updated prostate cancer staging nomogram (Partin tables) based on cases from 2006 to 2011. BJU Int 2013; 111(1): 22-9.
Παυλόπουλος ΠΜ, Μπουζούκας Σ, Δεληβελιώτης Χ. Οι πίνακες του Partin σε ηλεκτρονική έκδοση για pocket PC. 32ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Μάιος 2006, Αθήνα.