Παυλόπουλος Ουρολόγος

Ερωτηματολόγιο για την ανίχνευση και εκτίμηση της υπερδραστήριας κύστης
(V8 Overactive Bladder Assessment Questionnaire, OAB-V8)

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΗΝΑ...


...πόσο ενοχληθήκατε από συχνοουρία κατά την διάρκεια της ημέρας;

Καθόλου
Πολύ λίγο
Κάπως
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

...πόσο ενοχληθήκατε από μια δυσάρεστη αίσθηση για ούρηση;

Καθόλου
Πολύ λίγο
Κάπως
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

...πόσο ενοχληθήκατε από μια ξαφνική και απροειδοποίητη αίσθηση για ούρηση;

Καθόλου
Πολύ λίγο
Κάπως
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

...πόσο ενοχληθήκατε από αθέλητη απώλεια μικρής ποσότητας ούρων;

Καθόλου
Πολύ λίγο
Κάπως
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

...πόσο ενοχληθήκατε από ούρηση κατά την διάρκεια της νύχτας;

Καθόλου
Πολύ λίγο
Κάπως
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

...πόσο ενοχληθήκατε από αφύπνιση τη νύχτα εξαιτίας ανάγκης για ούρηση;

Καθόλου
Πολύ λίγο
Κάπως
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

...πόσο ενοχληθήκατε από ανεξέλεγκτη επιθυμία για ούρηση;

Καθόλου
Πολύ λίγο
Κάπως
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

...πόσο ενοχληθήκατε από απώλεια ούρων μετά από επιτακτική επιθυμία για ούρηση;

Καθόλου
Πολύ λίγο
Κάπως
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ


Προσδιορίστε το φύλο σας:

Άνδρας
Γυναίκα

ΑποτέλεσμαΕνδεικτική βιβλιογραφία

Coyne KS, Margolis MK, Zyczynski T, Elinoff V, Roberts R. Validation of an Overactive Bladder Screener in a Primary Care Patient Population in the United States. Poster presented at the 34th Joint Meeting of the International Continence Society and the International UroGynecological Association; August 23-27, 2004. Paris, France.