Παυλόπουλος Ουρολόγος

Ερωτηματολόγιο για την εκτίμηση της σοβαρότητας της υπερπλασίας προστάτη
Διεθνής δείκτης συμπτωμάτων προστάτη
(International Prostate Symptom Score - IPSS)

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΗΝΑ...


...πόσο συχνά είχατε την αίσθηση ότι η κύστη σας δεν αδειάζει πλήρως με την ούρηση;

Καθόλου
Λιγότερο από 1 στις 5 φορές
Λιγότερο από τις μισές φορές
Περίπου τις μισές φορές
Περισσότερο από τις μισές φορές
Σχεδόν πάντα

...πόσο συχνά αναγκαστήκατε να ουρήσετε πάλι σε διάστημα μικρότερο των 2 ωρών μετά την ούρηση;

Καθόλου
Λιγότερο από 1 στις 5 φορές
Λιγότερο από τις μισές φορές
Περίπου τις μισές φορές
Περισσότερο από τις μισές φορές
Σχεδόν πάντα

...πόσο συχνά διαπιστώσατε ότι η ροή των ούρων σταματούσε και ξεκινούσε πάλι αρκετές φορές κατά την διάρκεια της ούρησης;

Καθόλου
Λιγότερο από 1 στις 5 φορές
Λιγότερο από τις μισές φορές
Περίπου τις μισές φορές
Περισσότερο από τις μισές φορές
Σχεδόν πάντα

...πόσο συχνά ήταν δύσκολο να αναβάλλετε την ούρηση;

Καθόλου
Λιγότερο από 1 στις 5 φορές
Λιγότερο από τις μισές φορές
Περίπου τις μισές φορές
Περισσότερο από τις μισές φορές
Σχεδόν πάντα

...πόσο συχνά παρατηρήσατε αδύναμη ροή ούρων;

Καθόλου
Λιγότερο από 1 στις 5 φορές
Λιγότερο από τις μισές φορές
Περίπου τις μισές φορές
Περισσότερο από τις μισές φορές
Σχεδόν πάντα

...πόσο συχνά αναγκαστήκατε να πιεστείτε για να ξεκινήσει η ούρηση;

Καθόλου
Λιγότερο από 1 στις 5 φορές
Λιγότερο από τις μισές φορές
Περίπου τις μισές φορές
Περισσότερο από τις μισές φορές
Σχεδόν πάντα

...πόσες φορές ξυπνoύσατε συνήθως τη νύχτα για να ουρήσετε;

Καμμία
1 φορά
2 φορές
3 φορές
4 φορές
5 φορές


Ερώτηση για εκτίμηση της ποιότητας ζωής, λόγω των συμπτωμάτων του ουροποιητικού

Πώς θα αισθανόσασταν, αν έπρεπε να περάσετε το υπόλοιπο της ζωής σας με την κατάσταση ουρήσεως που παρουσιάζετε τώρα;

Ευτυχής
Ευχαριστημένος
Σχετικά ικανοποιημένος
Ουδέτερα
Μάλλον δυσαρεστημένος
Δυστυχής
Απαίσια

ΑποτέλεσμαΕνδεικτική βιβλιογραφία

Barry MJ, Fowler FJ Jr, O'Leary MP, Bruskewitz RC, Holtgrewe HL, Mebust WK, Cockett AT. The American Urological Association symptom index for benign prostatic hyperplasia. The Measurement Committee of the American Urological Association. J Urol 1992; 148(5): 1549-53.