Παυλόπουλος Ουρολόγος

Ερωτηματολόγιο για την εκτίμηση του βαθμού στυτικής δυσλειτουργίας
Διεθνής δείκτης στυτικής λειτουργίας (International Index of Erectile Function - IIEF)

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ...


...πως αξιολογείτε την αυτοπεποίθησή σας όσον αφορά στην έναρξη και διατήρηση μιας στύσεως;

Πολύ χαμηλή
Χαμηλή
Μέτρια
Υψηλή
Πολύ υψηλή

...όταν είχατε στύσεις μετά από σεξουαλική διέγερση, πόσο συχνά αυτές οι στύσεις ήταν επαρκείς για διείσδυση;

Ποτέ ή σχεδόν ποτέ
Πολύ λιγότερο από τις μισές φορές
Τις μισές περίπου φορές
Πολύ περισσότερο από τις μισές φορές
Σχεδόν πάντα ή πάντα

...κατά την σεξουαλική επαφή, πόσο συχνά ήσασταν ικανός να διατηρήσετε την στύση μετά την διείσδυση;

Ποτέ ή σχεδόν ποτέ
Πολύ λιγότερο από τις μισές φορές
Τις μισές περίπου φορές
Πολύ περισσότερο από τις μισές φορές
Σχεδόν πάντα ή πάντα

...κατά την διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, πόσο δύσκολο ήταν να διατηρήσετε την στύση μέχρι την ολοκλήρωσή της;

Εξαιρετικά δύσκολο
Πολύ δύσκολο
Δύσκολο
Ελαφρώς δύσκολο
Όχι δύσκολο

...πόσο συχνά ήταν ικανοποιητική η προσπάθειά σας για σεξουαλική επαφή;

Ποτέ ή σχεδόν ποτέ
Πολύ λιγότερο από τις μισές φορές
Τις μισές περίπου φορές
Πολύ περισσότερο από τις μισές φορές
Σχεδόν πάντα ή πάντα

ΑποτέλεσμαΕνδεικτική βιβλιογραφία

Rosen RC, Cappelleri JC, Smith MD, Lipsky J, Peña BM. Development and evaluation of an abridged, 5-item version of the International Index of Erectile Function (IIEF-5) as a diagnostic tool for erectile dysfunction. Int J Impot Res. 1999; 11(6): 319-26.