Παυλόπουλος Ουρολόγος

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω πεδία:

Ηλικία

έτη

Φύλο

Φυλή

Κρεατινίνη ορού

Συμπληρώστε προαιρετικά:

Ύψος

εκατοστά

Βάρος

κιλά

Ρυθμός σπειραματικής διήθησης (MDRD)

Ρυθμός σπειραματικής διήθησης (Cockcroft-Gault)

Ρυθμός σπειραματικής διήθησης - διορθωμένοςΕνδεικτική βιβλιογραφία

Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron 1976; 16(1): 31-41.
Levey AS, Bosch JP, Lewis JB, Greene T, Rogers N, Roth D. A more accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum creatinine: a new prediction equation. Modification of Diet in Renal Disease Study Group. Ann Intern Med 1999; 130(6): 461-70.