Παυλόπουλος Ουρολόγος

Κατάλογος πλήρων ελληνικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά:

Παυλόπουλος ΠΜ, Καβαντζάς Ν, Αγαπητός Ε, Πατσούρης Ε. Ανάπτυξη λογισμικού για fractal ανάλυση ιστοπαθολογικών εικόνων. Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής 2004; 18(1-3): 22-27.

Παυλόπουλος ΠΜ, Ζαχείλας Δ, Θαλασσινός Ν, Μαλαγάρης Σ, Μπουζούκας Σ, Αναστασίου Ν. Ενδοβρογχική μετάσταση νεφρικού αδενοκαρκινώματος. Ελληνική Ουρολογία 2004; 16(3): 279-83.

Παυλόπουλος ΠΜ, Μπουζούκας Σ. Ο ρόλος της αγγειογένεσης στο καρκίνωμα εκ μεταβατικού επιθηλίου της ουροδόχου κύστεως. Ελληνική Ουρολογία 2003; 15(2): 141-52.

Παυλόπουλος ΠΜ, Κατσούλης Κ, Σακελλαρίου Β. Τεράτωμα οπισθοπεριτοναϊκού χώρου με μετάχρονη ανάπτυξη ορχικού τερατώματος. Ελληνική Ουρολογία 2003; 15(4): 407-11.

Σακελλαρίου Β, Παυλόπουλος ΠΜ, Φιλιππίδης Θ, Παγούνης Ε, Νικολαϊδης Μ, Βασιλαδιώτης Ν. Θυρεοειδίτις Riedel. Ελληνική Χειρουργική 2000; 72(6): 488-92.

Αγαπητός ΕΒ, Παυλόπουλος ΠΜ, Πράσσου ΕΑ. Πρωτοπαθές λειομυοσάρκωμα της ωοθήκης. Ιατρική 1997; 71(4): 378-82.

Νικολοπούλου-Σταμάτη Π, Παυλόπουλος ΠΜ. Συνεστιακό σαρωτικό LASER μικροσκόπιο. Η τρίτη διάσταση στην απεικόνιση. Ιατρική 1997; 72(1): 83-5.

Αγαπητός Ε, Καβαντζάς Ν, Παυλόπουλος ΠΜ, Δάβαρης Π. Ο ρόλος των ακτινομυκήτων στην παθογένεια της υποτροπιάζουσας αμυγδαλίτιδας και της αμυγδαλικής υπερτροφίας. Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής 1996; 8(1): 47-50.

Καβαντζάς Ν, Αγαπητός Ε, Θεοδωρουλέας Ι, Παυλόπουλος ΠΜ, Δάβαρης Π. Μυξοειδές λιποσάρκωμα του λεπτού εντέρου εμφανιζόμενο με συμπτωματολογία οξείας κοιλίας. Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής 1996; 8(1): 47-50.

Αγαπητός ΕΒ, Παυλόπουλος ΠΜ, Πράσσου ΕΑ, Λευκίδης Χ. Αιφνίδιος θάνατος ως πρώτη εκδήλωση καρδιακής σαρκοείδωσης. Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 1995; 36: 222-7.

Κατάλογος πλήρων Ελληνικών δημοσιεύσεων σε κεφάλαια συγγραμμάτων και πρακτικά συνεδρίων:

Κωνσταντινίδου ΑΕ, Παυλόπουλος ΠΜ, Αγαπητός Ε, Χριστοδούλου Κ, Δάβαρης Π. Παρουσία αμνιοκυττάρων στους πνεύμονες σε περίπτωση πλήρους τραχειοοισοφαγικής ατρησίας. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Μάιος 1998, Καλαμάτα, Πρακτικά σελ. 86-9.

Κωνσταντινίδου ΑΕ, Αγαπητός Ε, Παυλόπουλος ΠΜ, Χριστοδούλου Κ, Δάβαρης Π. Ατελής οστεογένεση με πλήρη ακρανία. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Μάιος 1998, Καλαμάτα, Πρακτικά σελ. 303-6.

Παυλόπουλος ΠΜ, Αγαπητός Ε, Κωνσταντινίδου ΑΕ, Δάβαρης Π. Πολλαπλά χοριοαγγειώματα πλακούντα σε δίδυμη κύηση. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Μάιος 1998, Καλαμάτα, Πρακτικά σελ. 307-10.

Αγαπητός Ε, Παυλόπουλος ΠΜ, Κωνσταντινίδου ΑΕ, Δάβαρης Π. Διαστηματομυελία με συνύπαρξη συγγενούς επενδυμώματος της IV κοιλίας. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Μάιος 1998, Καλαμάτα, Πρακτικά σελ. 311-4.

Αγαπητός Ε, Παυλόπουλος ΠΜ, Κωνσταντινίδου ΑΕ, Χριστοδούλου Κ, Δάβαρης Π. Συγγενείς ανωμαλίες περιγγενητικών νεκροτομών στον ελλαδικό χώρο κατά την περίοδο 1989-1997. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Μάιος 1998, Καλαμάτα, Πρακτικά σελ. 319-22.

Αγαπητός Ε, Παυλόπουλος ΠΜ, Χριστοδούλου Κ, Αντσακλής Α, Δάβαρης Π. Κυστική αδενωματοειδής δυσπλασία πνευμόνων. Παρουσίαση επτά περιπτώσεων. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Απρίλιος 1996, Ναύπλιο, Πρακτικά σελ. 241-4.

Κωνσταντινίδου Α, Παυλόπουλος ΠΜ, Αγαπητός Ε. Τρισωμία 18 με εκσεσημασμένη αρθρογρύπωση: Συνύπαρξη κεντρικής νευρολογικής βλάβης και συγγενών μυοδυστροφικών αλλοιώσεων. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Απρίλιος 1996, Ναύπλιο, Πρακτικά σελ. 257-60.

Αγαπητός Ε, Χριστοδούλου Κ, Παυλόπουλος ΠΜ, Κωνσταντινίδου Α. Μικροφθαλμία σε τρισωμία 21. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Απρίλιος 1996, Ναύπλιο, Πρακτικά σελ. 261-4.

Παυλόπουλος ΠΜ, Κωνσταντινίδου Α, Αγαπητός Ε. Σύνδρομο Schinzel-φωκομέλειας. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Απρίλιος 1996, Ναύπλιο, Πρακτικά σελ. 265-8.