Παυλόπουλος Ουρολόγος

Γενική εκπαίδευση

Ολοκλήρωσα την υποχρεωτική και μέση εκπαίδευση στα Εκπαιδευτήρια «Κωστέα-Γείτονα».

Προπτυχιακές σπουδές

Εισήχθην με Πανελλήνιες Εξετάσεις στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1989 και έλαβα το πτυχίο μου με βαθμό 8,23 τον Ιούλιο του 1995.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Φεβρουάριος 2002: ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.
Θέμα: «Μορφομετρική μελέτη νεοαγγείωσης καρκίνου παχέος εντέρου.»
Βαθμός «'Aριστα».

Φεβρουάριος 2013: (εκ νέου) ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.
Θέμα: «Εφαρμογή νέων μεθόδων κατατμήσεως ψηφιακής εικόνας στην μελέτη του καρκινώματος της ουροδόχου κύστεως»)
Βαθμός «'Aριστα».

Δεκέμβριος 2004: ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 9062/11-1-2005).

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση

1995-1996. Βοηθός στο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καθημερινή παρακολούθηση των εργασιών του εργαστηρίου και συμμετοχή στην διεκπεραίωση του υλικού ρουτίνας. Διενέργεια μεγάλου αριθμού νεκροτομών, ιδίως περιγεννητικής ηλικίας και συμμετοχή στις ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος.

1993-1994. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Αγγειολογίας - Αγγειοχειρουργικής, διάρκειας 1 έτους με υποχρεωτικές παρακολουθήσεις. Επιτυχής συμμετοχή στις αντίστοιχες εξετάσεις.

1998-1999. Ετήσια σειρά μαθημάτων κατά τις επιστημονικές συνεδρίες της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας σε συνεργασία με την Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών.

2001-2002. Ετήσια σειρά μαθημάτων κατά τις επιστημονικές συνεδρίες της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας σε συνεργασία με την Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών.

2002-2003. Ετήσια σειρά μαθημάτων κατά τις επιστημονικές συνεδρίες της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας σε συνεργασία με την Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών.

2003-2004. Ετήσια σειρά μαθημάτων κατά τις επιστημονικές συνεδρίες της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας σε συνεργασία με την Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών.

6/1999-12/1999. Εκπαίδευση επί εξάμηνο στην χρήση του υπερηχογραφήματος στο ουροποιογεννητικό σύστημα και στον διορθικό υπερηχογραφικό έλεγχο του προστάτη, 1ο Νοσοκομείο Ι.Κ.Α.

2004-2005. Μετεκπαίδευση υπό τον Καθηγητή Ronald Virag στην συντηρητική και χειρουργική αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας και στην χειρουργική του πέους.

Mέλος επιστημονικών εταιρειών

Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία.
Endourological Society, New York.

Προϋπηρεσία - κλινική εμπειρία

2/9/96 - 6/1/98
Ιατρός Υγειονομικού Σταθμού Ακραιφνίου Θηβών. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα συμμετείχα στο πρόγραμμα γενικών εφημεριών του Κέντρου Υγείας Αλιάρτου.
7/1/98 - 9/7/98 και 31/7/98 - 29/1/99
Eιδικευόμενος Ιατρός στην Β΄ Xειρουργική Kλινική του 1ου Νοσοκομείου Ι.Κ.Α., «Η Πεντέλη», (π. Παπαδημητρίου), (Δ/ντής: Αμ. Επ. Καθηγητής, Βασ. Σακελλαρίου).
6/2/99 - 26/3/00
Eιδικευόμενος Ιατρός στην Ουρολογική Kλινική του 1ου Νοσοκομείου Ι.Κ.Α., «Η Πεντέλη», (π. Παπαδημητρίου), (Δ/ντής: Dr. Σοφ. Μπουζούκας).
11/6/00 - 12/3/01
Ιατρός ΣΤΕΠ του 50ου Τάγματος Υποστηρίξεως.
15/3/01 - 27/9/01
Εσωτερικός βοηθός στην Ψυχιατρική Κλινική του 414 ΣΝΕΝ.
4/11/01 - 23/10/04
Eιδικευόμενος Ιατρός στην Ουρολογική Kλινική του 1ου Νοσοκομείου Ι.Κ.Α., «Η Πεντέλη», (π. Παπαδημητρίου), (Δ/ντής: Dr. Σοφ. Μπουζούκας).
11/1/2005 - 4/4/06
Συνεργάτης του Καθηγητού Ronald Virag στο κέντρο CETI (Paris, Athens) και εξειδίκευση σε θέματα στυτικής δυσλειτουργίας και χειρουργικής πέους.

Παρούσα κατάσταση

Ιδιωτικό ιατρείο
Συνεργάτης Ουρολογικού-Ανδρολογικού τμήματος Medimall.
Ουρολόγος στην ΤΜΥ ΙΚΑ Κορωπίου.
Συνεργάτης Doctor's Hospital.

Συντακτικό - συγγραφικό έργο

Σύμβουλος συντακτικής επιτροπής (Reviewer) του επιστημονικού περιοδικού "American Journal of Kidney Diseases" (AJKD). Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας έχω συγγράψει κριτικά σημειώματα για σειρά υποβληθεισών επιστημονικών εργασιών.

Συγγραφέας ιατρικού βιβλίου με τίτλο: «Νεοπλάσματα Νεφρικού Παρεγχύματος» (υπό έκδοση).

Συγγραφέας του ιατρικού λογισμικού Fractalyser. Πρόκειται για πρόγραμμα υπολογιστή το οποίο επιτρέπει την εφαρμογή κλασματομορφικής-fractal ανάλυσης ανατομικών και ιστοπαθολογικών εικόνων. Η εφαρμογή έχει παρουσιαστεί σε διεθνές συνέδριο, αποσπώντας ευνοϊκά σχόλια. Παρέχεται ελευθέρως (freeware) για επιστημονικούς ερευνητικούς σκοπούς μέσω διαδικτύου και ήδη χρησιμοποιείται σε δύο τουλάχιστον Πανεπιστημιακά εργαστήρια για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και διεκπεραίωση επιστημονικών μετρήσεων.

Συγγραφέας του ιατρικού λογισμικού Pointer. Πρόκειται για εφαρμογή η οποία έχει αναπτυχθεί και εξελίσσεται στα πλαίσια της 2ης διδακτορικής μου διατριβής. Περιλαμβάνει υλοποιήσεις αλγορίθμων κατατμήσεως ψηφιακών αρχείων για μελέτη και ανάλυση ανατομικών και ιστοπαθολογικών εικόνων. Αποτελεί πλατφόρμα δοκιμής, ανάπτυξης και συνεχούς εξέλιξης νέων μεθόδων και αλγορίθμων ανάλυσης εικόνας. Το πρόγραμμα χρησιμοποιείται ήδη για ερευνητικούς σκοπούς, παρέχεται ελευθέρως μέσω διαδικτύου και έχει παρουσιαστεί σε διεθνές συνέδριο.

Συγγραφέας του ιατρικού λογισμικού Counter. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιτρέπει την υποβοηθούμενη από τον χρήστη επισήμανση και μέτρηση αντικειμένων και δομών σε ανατομικές και ιστοπαθολογικές εικόνες. Χρησιμοποιείται για ερευνητικούς σκοπούς από το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συγγραφέας της ιατρικής σχεσιακής βάσεως δεδομένων MedRecords. Η συγκεκριμένη βάση δεδομένων αποτελεί ένα εξελιγμένο εργαλείο που επιτρέπει την αρχειοθέτηση, την συγκριτική ταξινόμηση και την αναζήτηση βάσει πολλαπλών ερωτημάτων, κλινικών, εργαστηριακών και απεικονιστικών δεδομένων ασθενών. Μπορεί να λειτουργήσει σε δίκτυο υπολογιστών.

Συγγραφέας του ιατρικού προγράμματος Partin Calculator. Πρόκειται για ηλεκτρονική έκδοση των νομογραμματικών πινάκων του Partin για τον καρκίνο του προστάτη. Το πρόγραμμα προορίζεται για υπολογιστές τσέπης (Pocket PC) και περιέχεται στο αντίστοιχο CD. Το πρόγραμμα έχει υποβληθεί για παρουσίαση στο 32ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο.

Διδακτική εμπειρία

Καθηγητής του μαθήματος «Τραυματολογία ΙΙ» στην ειδικότητα «ΕΛ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ», Ι.Ε.Κ. Χαλανδρίου, με συγγραφή σημειώσεων. 17/2/2003-30/6/2003.

Καθηγητής του μαθήματος «Χειρουργική» στην ειδικότητα «ΕΛ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ», Ι.Ε.Κ. Χαλανδρίου, με συγγραφή σημειώσεων. 6/10/2003-15/2/2004.

Καθηγητής του μαθήματος «Στοιχεία Παιδιατρικής» στην ειδικότητα «ΕΛ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ», Ι.Ε.Κ. Χαλανδρίου, με συγγραφή σημειώσεων. 6/10/2003-15/2/2004.

Καθηγητής του μαθήματος «Ανατομία Φυσιολογία Μυοσκελετικού Συστήματος» στην ειδικότητα «ΕΛ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ», Ι.Ε.Κ. Χαλανδρίου, με συγγραφή σημειώσεων. 16/2/2004-30/6/2004.

Εξεταστής πρακτικού μέρους στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ», περιόδου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2003.

Εξεταστής πρακτικού μέρους στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ», περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2004.

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε διεθνή ιατρικά περιοδικά

Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια

Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά

Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

Διδακτορικές διατριβές

Συμμετοχή στην εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής της Αναστασίας-Ευαγγελίας Κωνσταντινίδου, Παθολογοανατόμου, με τίτλο: «Ανοσοϊστοχημική εκτίμηση κυτταρικής κινητικής και απόπτωσης στα μηνιγγιώματα.», Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 1997.

Συμμετοχή στην εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του Ξενοφώντα Κοτσιάκη, Νευροχειρουργού, με τίτλο: «Αυξητικό δυναμικό σε σχέση με την έκφραση ορμονικών υποδοχέων σε ενδοκρανιακά μηνιγγιώματα.», Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 2002.

Συμμετοχή στην εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του Δημητρίου Αγγελιδάκη, Νευροχειρουργού, με τίτλο: «Βιολογικοί δείκτες απόπτωσης και αγγειογένεσης σε γλοιώματα του Κ.Ν.Σ.», Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπό Υποβολή.

Συμμετοχή στην εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του Λάμπρου Γκουτζάνη, Γναθοχειρουργού, με τίτλο: «Η fractal ανάλυση στην μελέτη των καρκινωμάτων της στοματικής κοιλότητας.»

Συμμετοχή στην εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του Σωτηρίου Λιάκου, Ουρολόγου, με τίτλο: «Η fractal ανάλυση στην μελέτη του καρκινώματος της ουροδόχου κύστεως εκ μεταβατικού επιθηλίου.». Οι μετρήσεις της fractal διαστάσεως πραγματοποιούνται με την βοήθεια της εφαρμογής Fractalyser, που ανέπτυξα.

Συμμετοχή στην εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής της Πετρούλας Κακούρη, Ουρολόγου, με τίτλο: «Η κλασματομορφική ανάλυση στην μελέτη του καρκινώματος του προστάτη.»

Ερευνητικά προγράμματα

Συμμετοχή στο επιχορηγούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικό πρόγραμμα (2003 έως σήμερα): "Network of European Brain and Tissue Banks for Clinical and Basic Neuroscience" BrainNet Europe II (Network of Excellence).

Οργανωτικό - διοικητικό έργο

1999-2004
Υπεύθυνος για την οργάνωση ενδοκλινικών μαθημάτων στους ειδικευομένους και για την οργάνωση διακλινικών και κλινικοεργαστηριακών συζητήσεων περιστατικών, στην Ουρολογική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαδημητρίου.

Βραβεία - διακρίσεις

1998-99
Βραβείο καλύτερης ερευνητικής μελέτης, μετά χρηματικού επάθλου, για το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την εργασία: Pavlopoulos PM, Konstantinidou AE, Agapitos E, Kavantzas N, Nikolopoulou P, Davaris P. A morphometric study of neovascularization in colorectal carcinoma. Cancer 1998; 83(10): 2067-75.
2003
Συμμετοχή στις ετήσιες Πανευρωπαϊκές εξετάσεις του European Board of Urology (EBU) και επίτευξη της καλύτερης βαθμολογίας πανευρωπαϊκώς.