Παυλόπουλος Ουρολόγος

Βοηθήστε στην εξέλιξη και βελτίωση του site μας, απαντώντας στις παρακάτω ερωτήσεις.

Πώς αξιολογείτε το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου;

Πολύ καλό
Καλό
Μέτριο
Κακό

Πώς αξιολογείτε την χρησιμότητα του διαδικτυακού μας τόπου;

Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Κακή

Πώς αξιολογείτε την σχεδίαση του διαδικτυακού μας τόπου;

Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Κακή

Πώς αξιολογείτε την ταχύτητα και την απόδοση του διαδικτυακού μας τόπου;

Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Κακή