Παυλόπουλος Ουρολόγος

Η αυξημένη έκθεση του ανθρώπου σε αλουμίνιο μπορεί να έχει αρνητικές επιδράσεις στην ποιότητα του σπέρματος, μειώνοντας ενδεχομένως σημαντικά την ανδρική γονιμότητα...

Μείωση στην συγκέντρωση σπερματοζωαρίων λόγω έκθεσης σε αλουμίνιο

Πηγή: Reproductive Toxicology | Οκτ 2014

Διαταραχές σπέρματος από έκθεση σε αλουμίνιοΜετά από σχετικά πρόσφατες μελέτες που συνδέουν την επαγγελματική έκθεση σε αλουμίνιο με αυξημένα ποσά του στοιχείου στον εγκέφαλο και με αύξηση της πιθανότητας εκδήλωσης νόσου Alzheimer, μια νέα μελέτη διευρύνει τις πιθανές βλαπτικές επιδράσεις του αλουμινίου στην ανθρώπινη υγεία.

Οι ερευνητές εξέτασαν με φασματομετρία προσρόφησης την συγκέντρωση αλουμινίου σε σπέρμα 62 ανδρών. Παρατήρησαν στατιστικώς σημαντικά αυξημένη συγκέντρωση αλουμινίου σε περιπτώσεις αδύναμου σπέρματος λόγω χαμηλής συγκέντρωσης σπερματοζωαρίων, ενώ ανέδειξαν και παρουσία του μετάλλου εντός των σπερματοζωαρίων. Η μελέτη, παρά το σχετικώς μικρό της μέγεθος, αποδεικνύει την υψηλή συγκέντρωση αλουμινίου στο σπέρμα σε σχέση με άλλα βιολογικά υγρά και διαπιστώνει μια πιθανή αρνητική επίδραση του συγκεκριμένου περιβαλλοντικού ρύπου στην ανδρική γονιμότητα.

σύνδεσμος...»