Παυλόπουλος Ουρολόγος

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη διαπιστώθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της βαρύτητας της πρόωρης εκσπερμάτισης, όπως αυτή εκτιμάται με την μέτρηση του χρόνου παραμονής του πέους στον κόλπο μέχρι την εκσπερμάτιση (Intravaginal Ejaculatory Latency Time, IELT) και αναφερόμενου ιστορικού μονοσυμπτωματικής σοβαρής ενούρησης κατά την παιδική ηλικία...

Συσχέτιση πρόωρης εκσπερμάτισης και ιστορικού ενούρησης κατά την παιδική ηλικία

Πηγή: Cent European J Urol | Ιούν 2014

Συσχέτιση πρόωρης εκσπερμάτισης και ενούρησηςΗ πρόωρη εκσπερμάτιση αποτελεί την πλέον κοινή ανδρική σεξουαλική δυσλειτουργία με συχνότητα που κυμαίνεται μεταξύ 20% και 40% των σεξουαλικώς ενεργών ανδρών. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη προερχόμενη από τουρκικό πανεπιστήμιο διαπιστώθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της βαρύτητας της πάθησης, όπως αυτή εκτιμάται με την μέτρηση του χρόνου παραμονής του πέους στον κόλπο μέχρι την εκσπερμάτιση (Intravaginal Ejaculatory Latency Time, IELT) και αναφερόμενου ιστορικού μονοσυμπτωματικής σοβαρής ενούρησης κατά την παιδική ηλικία. Η τελευταία πάθηση χαρακτηρίζεται από την ασυναίσθητη απώλεια ούρων κατά τον βραδυνό ύπνο σε άτομα ηλικίας μεγαλύτερης των 5 ετών, χωρίς άλλα συμπτώματα και χωρίς ύπαρξη κάποιας άλλης ουρολογικής νόσου που να δικαιολογεί την απώλεια ούρων.

Η συγκεκριμένη μελέτη κατά την γνώμη μας παρουσιάζει σημαντικά μεθοδολογικά προβλήματα και αδυναμίες, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων στον στατιστικό σχεδιασμό. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά την απουσία ομάδας ελέγχου (control group) με άτομα τα οποία δεν παρουσιάζουν πρόωρη εκσπερμάτιση. Αναδεικνύει ωστόσο μια λογικώς αναμενόμενη συσχέτιση δύο αρκετά κοινών παθήσεων, υπογραμμίζοντας πιθανούς κοινούς παθογενετικούς μηχανισμούς που σχετίζονται με τον ρόλο της σεροτονίνης και της ντοπαμίνης. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι αν τα ευρήματα αυτά επιβεβαιωθούν από ευρύτερες μελέτες, θα επιτρέψουν τον στοχευμένο έγκαιρο έλεγχο για πρόωρη εκσπερμάτιση σε νέους με ιστορικό ενούρησης, επιτρέποντας έτσι την πρώιμη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτής της πολύ συχνής πάθησης.

σύνδεσμος...»