Παυλόπουλος Ουρολόγος

Σύμφωνα με μετα-ανάλυση σχετικών ερευνών η παρατεταμένη χρήση κινητού τηλεφώνου μπορεί να οδηγήσει σε κλινικά σημαντική μείωση της ανδρικής γονιμότητας, ιδίως μάλιστα σε άτομα που παρουσιάζουν οριακές παραμέτρους στο σπερμοδιάγραμμα. ...

Επιδείνωση της ποιότητας του σπέρματος από την χρήση κινητών τηλεφώνων

Πηγή: Environment International | Ιουν 2014

Επίδραση κινητών στην ποιότητα σπέρματος Η παρατεταμένη και συχνή χρήση κινητών τηλεφώνων και ιδίως η παραμονή της συσκευής μέσα σε τσέπη κοντά στα ανδρικά γεννητικά όργανα μπορεί να σχετίζεται με διαταραχή στην συγκέντρωση και ιδίως στην κινητικότητα και βιωσιμότητα των σπερματοζωαρίων, οδηγώντας σε αδύναμο σπέρμα.

Σύμφωνα με την σχετική δημοσίευση από το πανεπιστήμιο του Exeter, η οποία στηρίζεται σε μετα-ανάλυση 10 σχετικών μελετών με συνολική συμμετοχή 1492 ανδρών, η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο από την παραμονή κινητών τηλεφώνων κοντά στους όρχεις έχει αρνητική επίδραση στην ποιότητα του σπερματος. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγεί σε κλινικά σημαντική μείωση στην γονιμότητα, ιδίως μάλιστα σε άνδρες με οριακές παραμέτρους στο σπερμοδιάγραμμα. Παρά τους σχετικούς περιορισμούς που προκύπτουν από τον σχεδιασμό των μελετών, οι συγγραφείς προτείνουν αποφυγή της έκθεσης στην ακτινοβολία των συσκευών και περαιτέρω έρευνα προκειμένου να εκτιμηθεί ακριβέστερα η συμβολή των κινητών τηλεφώνων στα αυξανόμενα ποσοστά υπογονιμότητας.

σύνδεσμος...»