Παυλόπουλος Ουρολόγος

Η προφυλακτική χρήση αντιβιοτικών στην Ουρολογία δεν είναι πια μια εύκολη υπόθεση. Το βασικό ερώτημα που ανακύπτει τώρα είναι αν απαιτούνται λιγότερα ή περισσότερα αντιμικροβιακά φάρμακα κατά την χημειοπροφύλαξη σε ουρολογικές επεμβάσεις...

Αυξημένη ανθεκτικότητα μικροβίων επιβάλλει προσεκτικότερη χημειοπροφύλαξη σε βιοψία προστάτη

Πηγή: J Urol | Δεκ 2013

Ανησυχητική ανθεκτικότητα μικροβίων σε κινολόνεςΗ διορθική βιοψία του προστάτη αποτελεί την βασική εξέταση για την ανίχνευση και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη. Αποτελεί μια συνηθισμένη επεμβατική ουρολογική εξέταση, η οποία όμως, παρά την εξέλιξη των τεχνικών και την βελτίωση της εμπειρίας και της δεξιότητας των ουρολόγων που πραγματοποιούν τέτοιες επεμβάσεις, εξακολουθεί να παρουσιάζει υψηλό και μάλλον αυξανόμενο ποσοστό επιπλοκής από δυνητικά σοβαρή οξεία μικροβιακή προστατίτιδα.

Σε μια μεγάλη μελέτη που διεξήχθη στις Η.Π.Α. μελετήθηκε με καλλιέργεια και περαιτέρω ανάλυση με ειδικές μοριακές τεχνικές υλικό από το ορθό 991 ασθενών, οι οποίοι επρόκειτο να υποβληθούν σε διορθική βιοψία προστάτη. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν 193 περιπτώσεις gram αρνητικών μικροβίων με ανθεκτικότητα στο νεότερης γενιάς αντιβιοτικό σιπροφλοξασίνη, το οποίο ευρέως χρησιμοποιείται προφυλακτικά στις βιοψίες προστάτη. Η πλειοψηφία των μικροβίων αυτών ήταν κολοβακτηρίδια (escherichia coli), τα οποία μάλιστα παρουσίαζαν συνδυασμένη ανθεκτικότητα στα περισσότερα ευρέως χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά. Η περαιτέρω ανάλυση έδειξε ότι οι υπεύθυνοι μικροοργανισμοί παρουσίαζαν μεγάλη ετερογένεια στους υποκείμενους μηχανισμούς ανθεκτικότητας και στον φαινότυπο ευαισθησίας.

Σύμφωνα με την μελέτη, στις Η.Π.Α. όπου η χρήση των αντιβιοτικών είναι σαφώς ορθολογικότερη από αυτήν στην Ελλάδα, ένα ποσοστό 17% των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε βιοψία προστάτη φέρουν στο ορθό τους μικροοργανισμούς ανθεκτικούς στα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται προφυλακτικώς. Οι συγγραφείς καταλήγουν έτσι στο ότι τα σημερινά καθιερωμένα πρωτόκολλα χημειοπροφύλαξης δεν προσφέρουν την βέλτιστη προστασία, μια θέση η οποία επιβεβαιώνεται και απο τα σχετικώς υψηλά ποσοστά οξείας προστατίτιδας μετά από την συγκεκριμένη επέμβαση. Το πρόβλημα ανθεκτικότητας στην Ελλάδα, αν και δεν διαθέτουμε επίσημα αντίστοιχα δεδομένα, είναι πιθανότατα πιο εκτεταμένο, λόγω της γνωστής υπερκατανάλωσης, αλλά και της αδέξιας χρήσης αντιβιοτικών.

Θεωρούμε ότι συνδυαστικά αντιβιοτικά σχήματα, διαφορετική και πιο προσεκτική προετοιμασία του ορθού με τοπικά σκευάσματα ή ενδεχομένως προεγχειρητική εργαστηριακή εκτίμηση του μικροβιακού δυναμικού για κάθε συγκεκριμένο ασθενή αποτελούν δυνητικώς πιθανές λύσεις στο πρόβλημα και πρέπει να μελετηθούν άμεσα, ώστε να καθοριστεί γρήγορα η καλύτερη δυνατή προφυλακτική τακτική.

σύνδεσμος...»

σύνδεσμος...»