Παυλόπουλος Ουρολόγος

Πολυδιαφημιζόμενα ως στερούμενα παρενεργειών "φυτικά" και "φυσικά" προϊόντα αποδεικνύονται νοθευμένα με συνθετικές ουσίες της ομάδας των αναστολέων PDE5, με φάρμακα δηλαδή όπως το Viagra (σιλντεναφίλη) και το Cialis (τανταλαφίλη)...

Νοθεία σε υποτιθέμενα φυτικά προϊόντα για στυτική δυσλειτουργία

Πηγή: J Urol | Αύγ 2013

Νοθευμένα φυτικά προϊόντα για στυτική δυσλειτουργία Η άνευ καμμιάς επιστημονικής βάσης και τεκμηρίωσης στροφή του μη ενημερωμένου κοινού στα αποκαλούμενα "φυτικά" ή "φυσικά" προϊόντα που υπόσχονται μια υποτιθέμενη εντελώς "φυσική" σεξουαλική ενίσχυση, φαίνεται πως όχι μόνο δημιουργεί μια άνευ λόγου οικονομική επιβάρυνση, αλλά συχνά εγκυμονεί και σημαντικούς κινδύνους για την υγεία.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει μελέτη στην οποία αναλύθηκαν με υγρή χρωματογραφία και φασματομετρία μάζας 91 δείγματα από παραφαρμακευτικά σκευάσματα της αγοράς των ΗΠΑ. Τα προϊόντα αυτά διαφημίζονται ως "φυτικά" και "φυσικά", υποσχόμενα ακίνδυνη βελτίωση της σεξουαλικής απόδοσης και χωρίς παρενέργειες αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας. Χώρα προέλευσης για την πλειοψηφία των σκευασμάτων ήταν οι ΗΠΑ, ενώ σε πολλά από τα προϊόντα δεν υπήρχε καν αναφορά στον τόπο παραγωγής!

Η πλειoψηφία αυτών των "φυτικών" και "φυσικών" προϊόντων (ποσοστό 81%) ήταν νοθευμένα με συνθετικές ουσίες της ομάδας των αναστολέων PDE5, με φάρμακα δηλαδή όπως το Viagra (σιλντεναφίλη) και το Cialis (τανταλαφίλη). Σε πολλά μάλιστα σκευάσματα η περιεκτικότητα σε αναστολείς PDE5 ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από την μέγιστη εγκεκριμένη ποσότητα της δραστικής ουσίας. Με δεδομένο ότι υπάρχουν ομάδες ασθενών με απόλυτη αντένδειξη στην χορήγηση αναστολέων PDE5, όπως όσοι λαμβάνουν νιτρώδη, τα πολυδιαφημιζόμενα ως στερούμενα παρενεργειών "φυτικά" προϊόντα μπορούν να έχουν έως και μοιραίες παρενέργειες.

Τα ευρήματα της μελέτης επιβεβαιώνουν και παλαιότερες αναφορές νοθείας σε αντίστοιχα προϊόντα, αναδεικνύοντας την τεράστια βιομηχανία που επενδύει στην αφέλεια και την ευπιστία ενός κοινού πρόθυμου να γοητευτεί από βότανα, μαγικές λύσεις και ψευδοεπιστήμη.

σύνδεσμος...»