Παυλόπουλος Ουρολόγος

Πηγή: J Sex Med | Ιούλ 2013

Αναποτελεσματική η θεραπεία με κρουστικά κύματα στη νόσο Peyronie

Η εφαρμογή κρουστικών κυμάτων (extracorporeal shock wave therapy), αναλόγων αυτών που ευρέως χρησιμοποιούνται στην εξωσωματική λιθοτριψία για την αντιμετώπιση των λίθων του ουροποιητικού, έχει προταθεί από ορισμένες μελέτες ως μια ενδεχομένως αποτελεσματική, αν και αμφιλεγόμενη θεραπευτική παρέμβαση σε ασθενείς με νόσο Peyronie.

Σύμφωνα, ωστόσο, με τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης εκτεταμένης προοπτικής, απλής-τυφλής, τυχαιοποιημένης μελέτης, ελεγχόμενης με placebo, στην οποία συμμετείχαν 102 άνδρες πάσχοντες από Peyronie, οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η θεραπεία αυτή δεν μπορεί πλέον να προτείνεται για την αντιμετώπιση της νόσου. Πράγματι, όπως φάνηκε στην συγκεκριμένη ερευνητική εργασία τα κρουστικά κύματα δεν βελτίωσαν καμμιά από τις μελετηθέντες παραμέτρους της νόσου (κάμψη ή γωνίωση πέους, μέγεθος πλάκας, σεξουαλική λειτουργία), εκτός από τον πόνο. Σημειώνεται ότι στην ομάδα των ασθενών που εφαρμόστηκαν κρουστικά κύματα παρατηρήθηκε υψηλότερο ποσοστό επιδείνωσης της γωνίωσης του πέους, αν και τα αποτελέσματα δεν ήταν στατιστικώς σημαντικά. Με βάση αυτό το νέο εύρημα, αλλά και το γεγονός ότι ο πόνος της νόσου αποτελεί ούτως ή άλλως ένα αυτοπεριοριζόμενο συνήθως σύμπτωμα της νόσου Peyronie, οι συγγραφείς ευθυγραμμίζονται με παλαιότερες δημοσιεύσεις με μη πειστικά αποτελέσματα και αποθαρρύνουν την εφαρμογή κρουστικών κυμάτων στη νόσο Peyronie.

σύνδεσμος...»