Παυλόπουλος Ουρολόγος

Η τακτική χρήση προφυλακτικού μειώνει μερικώς την πιθανότητα ανάπτυξης κονδυλωμάτων σε άνδρες, χωρίς όμως να προσφέρει απόλυτη προστασία.

Πηγή: J Infect Dis | Αύγ 2013

Η χρήση προφυλακτικού μειώνει μερικώς την πιθανότητα ανάπτυξης κονδυλωμάτων

Αν και για την αποφυγή HPV λοίμωξης, η χρήση προφυλακτικού φαίνεται πως αποτελεί μια αυτονόητη τακτική, τα σχετικά επιστημονικά δεδομένα που υποστηρίζουν την συγκεκριμένη στάση είναι ελλιπή. Ωστόσο, σε μια πρόσφατη μελέτη τεκμηριώνεται το ώφελος από την συνεπή χρήση προφυλακτικού για την μείωση της πιθανότητας ανάπτυξης κονδυλωμάτων σε άνδρες, οι οποίοι δεν βρίσκονται σε σταθερή σχέση. Οι ερευνητές μάλιστα υπολόγισαν ότι ο κίνδυνος ανάπτυξης HPV λοίμωξης στον άνδρα μειώνεται στο μισό με την χρήση προφύλαξης. Ένα επιπλέον πολύ σημαντικό εύρημα της μελέτης είναι ότι ακόμη και σε περιπτώσεις κονδυλωμάτων με ογκογόνα στελέχη HPV, η μόνιμη χρήση προφυλακτικών βελτιώνει κατά πολύ τα ποσοστά έγκαιρης κάθαρσης από τον ιό.

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι τα αποτελέσματα αφορούν σε άνδρες με πολλαπλούς συντρόφους, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερο όφελος από την τακτική χρήση προφυλακτικού σε περιπτώσεις ατόμων με μονογαμική συμπεριφορά. Στους τελευταίους βεβαίως ο κίνδυνος εμφάνισης κονδυλωμάτων είναι ούτως ή άλλως πολύ μικρός. Τα αποτελέσματα της μελέτης τεκμηριώνουν την γενικότερη εντύπωση όσων ασχολούνται με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, πως η χρήση προφυλακτικού προσφέρει μερική μόνο προστασία από τον κίνδυνο των κονδυλωμάτων.

σύνδεσμος...»