Παυλόπουλος Ουρολόγος

Πηγή: Hum Repro | Μάιος 2012

Η αυξημένη πρόσληψη γαλακτοκομικών συνδέεται με πτώση της ποιότητα του σπέρματος

Αυξημένη πρόσληψη γαλακτοκομικών προϊόντων, πλήρους περιεκτικότητας σε λίπος και ιδίως μάλιστα τυριού, συνδέεται με αυξημένη παρουσία ανώμαλων μορφών σπερματοζωαρίων και μικρότερο ποσοστό έντονα κινητικών σπερματοζωαρίων. Αυτό φάνηκε σε μια μελέτη στην οποία συμμετείχαν 189 νεαροί άνδρες ηλικίας 18-22 ετών, οι διατροφικές συνήθειες των οποίων εκτιμήθηκαν και κατεγράφησαν μέσω ειδικών ερωτηματολογίων. Οι ερευνητές κατέβαλαν κάθε προσπάθεια να εξαλείψουν με στατιστικές μεθόδους την επίδραση πιθανών συγχυτικών παραγόντων, όπως οι διαφορετικές καπνιστικές συνήθειες των συμμετεχόντων, οι διαφορετικοί τύποι λοιπών διατροφικών συνηθειών, ο δείκτης μάζας σώματος, η φυλή, η ηλικία και η περίοδος αποχής από εκσπερμάτιση. Αν και πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ο σχεδιασμός της μελέτης αναδεικνύει στατιστική μόνο σχέση χωρίς να αποδεικνύει αναγκαστικά και αιτιολογική συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης γαλακτοκομικών και ποιότητας σπέρματος, οι ερευνητές δηλώνουν ότι, αν τα ευρήματα αυτά επιβεβαιωθούν και από άλλες μελέτες, άνδρες που προσπαθούν να τεκνοποιήσουν θα πρέπει να περιορίζουν την πρόσληψη γαλακτοκομικών προϊόντων.

Όσον αφορά στον υποκείμενο μηχανισμό για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτών, οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν την μεγάλη συγκέντρωση οιστρογόνων σε προϊόντα γάλακτος, ασπαζόμενοι την προταθείσα θεωρία περί αυξημένων περιβαλλοντικών οιστρογόνων ως πιθανού υπεύθυνου παράγοντα για την αυξανόμενη συχνότητα προβλημάτων υπογονιμότητας.

σύνδεσμος...»