Παυλόπουλος Ουρολόγος

Ο σκληρός και ατροφικός λειχήνας είναι μια συχνή χρόνια φλεγμονώδης πάθηση άγνωστης αιτιολογίας, που προσβάλλει κυρίως την περιοχή των γεννητικών οργάνων και της περιπρωκτική χώρα σε άνδρες και γυναίκες. Η πάθηση, η οποία πλέον θεωρείται προκαρκινική αλλοιώση, είναι πολλές φορές ανθεκτική στις συνηθισμένες θεραπείες και οδηγεί σε επιπλοκές όπως η φίμωση του πέους. Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα της έκχυσης αυτόλογου φυγοκεντρηθέντος αίματος σε πεϊκές αλλοιώσεις λειχήνα....

Νέα θεραπεία λειχήνα και φίμωσης πέους

Πηγή: Int Urol Nephrol | Απρ 2017

Έκχυση πλάσματος για θεραπεία σκληροατροφικού λειχήνα πέους

Στην μελέτη περιελήφθησαν 45 ενήλικες ασθενείς με αλλοιώσεις σκληροατροφικού λειχήνα στην περιοχή του πέους. Οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε εκχύσεις ομόλογου πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια στις περιοχές των δερματικών βλαβών. Η πορεία της θεραπείας αξιολογήθηκε βάσει των συμπτωμάτων φίμωσης, εκδορών, φλεγμονής ή στενώματος του στομίου της ουρήθρας, ενώ ελήφθησαν υπόψιν η αίσθηση πόνου, καύσου και κνησμού. Παραλλήλως εκτιμήθηκε με ειδικά ερωτηματολόγια ο δείκτης ποιότητας ζωής των πασχόντων. Οι ασθενείς έλαβαν από 2 έως 10 θεραπευτικές συνεδρίες και παρακολουθήθηκαν κατά μέσο όρο περίπου για διάστημα 18 μηνών.

Με την θεραπεία παρατηρήθηκε κλινικά σημαντική βελτίωση στην ανάπλαση των ουλωδών αλλοιώσεων του πέους, στην υποχώρηση των συμπτωμάτων της φίμωσης και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των ασθενών. Κανένας ασθενής της μελέτης δεν χρειάστηκε να συνεχίσει θεραπεία με τοπική εφαρμογή στεροειδών, ενώ μόνο ένας υπεβλήθη τελικώς σε περιτομή. Είναι ελπιδοφόρο ότι αντιστοίχως καλά αποτελέσματα έχουν επίσης προσφάτως ανακοινωθεί και σε μια μελέτη με περιπτώσεις ομαλού και ατροφικού λειχήνα του αιδοίου. Βεβαίως, η πειραματική αυτή θεραπεία, αν και πολλά υποσχόμενη, βρίσκεται προς το παρόν σε περαιτέρω έλεγχο για την ασφάλεια και την μακροχρόνια αποτελεσματικότητά της.

σύνδεσμος...»