Παυλόπουλος Ουρολόγος

Η φιναστερίδη είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο φάρμακο για την αντιμετώπιση της υπερπλασίας του προστάτη και της ανδρογενετικής αλωπεκίας. Σε μια αναδρομική μελέτη φάνηκε ότι ασθενείς υπό θεραπεία με την ουσία αυτή εμφανίζουν μειωμένες πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου της ουροδόχου κύστεως...

Μείωση της πιθανότητας καρκίνου της κύστεως με λήψη φιναστερίδης

Πηγή: Eur Urol | Μαρ 2016

Η φιναστερίδη μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου της κύστης Η μελέτη βασίστηκε στον πληθυσμό 76.685 ανδρών της μελέτης PLCO (Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian trial) με χρόνο παρακολούθησης μεγαλύτερο των 13 ετών. Χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια για την εκτίμηση της χρήσης φιναστερίδης, ή και άλλων αναστολέων της 5α ρεδουκτάσης, όπως επίσης και για την εκτίμηση δημογραφικών στοιχείων, αλλά και γνωστών παραγόντων κινδύνου για την ανάπτυξη καρκιίνου της ουροδόχου κύστεως. Από τους 72.370 άνδρες που πληρούσαν τα απαραίτητα κριτήρια και τελικώς περιελήφθησαν στην έρευνα, οι 6.069 (8,4%) ανέφερε λήψη φιναστερίδης. Βάσει των διαγραμμάτων Kaplan-Meier, το ποσοστό των ανδρών που τελικώς ανέπτυξαν καρκίνο της κύστης μέχρι το τέλος της περιόδου παρακολούθησης ήταν 1,3% για την ομάδα που ανέφερε λήψη φιναστερίδης. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες που δεν ανέφεραν λήψη του φαρμάκου ήταν 1,8% (log-rank test p=0,002), ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο της κύστεως ήταν 0,2% έναντι 0,3%, διαφορά που δεν ήταν στατιστικώς σημαντική.

Είναι εμφανές ότι υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί στον σχεδιασμό της συγκεκριμένης μελέτης, καθώς δεν πρόκειται για διπλή τυφλή ελεγχόμενη με placebo προοπτική έρευνα. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζεται και από τους ίδιους τους συγγραφείς, οι οποίοι μάλιστα τονίζουν ότι δεν μπορούμε εύκολα να αναφερθούμε σε πιθανή αιτιολογική συσχέτιση μεταξύ λήψης φιναστερίδης και μείωσης του κινδύνου καρκίνου της κύστης, καθώς πολλοί συγχυτικοί παράγοντες μπορούν να υπεισέρχονται στην διαμόρφωση των αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα πάντως είναι ούτως ή άλλως ενδιαφέροντα, καθώς μπορεί ενδεχομένως να υπονοούν μια πιθανή συμμετοχή του υποδοχέα των ανδρογόνων στην παθογένεση του καρκίνου της κύστεως και μια δυνητική χρησιμότητα της φιναστερίδης, όχι μόνο στην πρόληψη, αλλά ίσως και στην θεραπεία της νόσου.

σύνδεσμος...»