Παυλόπουλος Ουρολόγος

Φίμωση με παρουσία ρωγμών και εκδορών στην ακροποσθία μπορεί να αποτελεί πρώτη εκδήλωση μη διεγνωσμένου σακχαρώδους διαβήτη...

Εκδορές της ακροποσθίας σε φίμωση ως διαγνωστικό σημείο σακχαρώδους διαβήτη

Πηγή: Acta Derm Venereol | Οκτ 2015

Φίμωση με εκδορές ως πρώτο σημείο διαβήτηΣτην συγκεκριμένη κλινική μελέτη μελετήθηκε ομάδα 28 ασθενών με επίκτητη φίμωση και παρουσία ρωγμών της ακροποσθίας, του δέρματος δηλαδή που καλύπτει την βάλανο του πέους. Ως ομάδα ελέγχου επελέγησαν 28 αντίστοιχοι ασθενείς με φίμωση, οι οποίοι όμως δεν παρουσίαζαν σχισμές του δέρματος της ακροποσθίας. Παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών, όσον αφορά στον δείκτη μάζας σώματος, στα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, στην παρουσία γλυκοζουρίας και στα επίπεδα της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης. Διαβήτης επιβεβαίωθηκε σε όλους τους ασθενείς με παρουσία ρωγμών (28/28, 100%), ενώ στην ομάδα ελέγχου μόνο σε 2 (2/28, 7.1%). Η διαφορά ήταν στατιστικώς λίαν σημαντική (p~0.0001).

Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί μια ασυμπτωματική νόσο στα αρχικά της στάδια. Είναι εμφανές ότι μια έγκαιρη διάγνωση και μια πρώιμη έναρξη αποτελεσματικών θεραπευτικών παρεμβάσεων μπορεί να προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά στην πρόληψη και τον έλεγχο των επιπλοκών αυτής της εξαιρετικά συχνής νόσου. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης επιβεβαιώνουν την σαφή κλινική εντύπωση για σύνδεση της φίμωσης με τον σακχαρώδη διαβήτη, συμπεραίνοντας πως η παρουσία φίμωσης με συνυπάρχουσες σχισμές του δέρματος μπορεί να χρησιμεύσει ως πρώιμο διαγνωστικό σημείο σακχαρώδους διαβήτη.

σύνδεσμος...»