Παυλόπουλος Ουρολόγος

Σε μια ακόμη νέα μελέτη στην οποία συμπεριελήφθησαν δεδομένα από περισσότερους από 7.000 κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης, διαφαίνεται πως δεν υπάρχει σημαντική αρνητική επίδραση της ηλικίας του άνδρα στην επιτυχή έκβαση των τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής...

Επίδραση της ηλικίας του πατέρα στην έκβαση της εξωσωματικής γονιμοποίησης

Πηγή: Reprod Biomed Online | Οκτ 2015

Ηλικία πατέρα και επιτυχία εξωσωματικής γονιμοποίησης Στην μεγάλη αυτή αναδρομική μελέτη ερευνήθηκε η πιθανή επίδραση της ηλικίας του πατέρα στην ποιότητα των προς μεταφορά εμβρύων, στο ποσοστό βιοχημικών κυήσεων (όταν υπάρχει δηλαδή αύξηση στην χοριακή γοναδοτροπίνη), στα ποσοστά αποβολών και στα ποσοστά κυήσεων κατά την 8η εβδομάδα μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση. Στην μελέτη εξετάστηκαν 7.051 πρώτοι κύκλοι εξωσωματικής, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων ενδοκυτταροπλασματικής έκχυσης σπέρματος (intracytoplasmic sperm injection - ICSI), όπως και περιπτώσεων επεμβατικής ανάκτησης σπερματοζωαρίων. Δεν αναδείχθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στην πιθανότητα συνεχιζόμενης κύησης, αποβολών και βιοχημικών κυήσεων μεταξύ των ομάδων ηλικιών 35 έως 44 ετών και άνω των 45 ετών, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου στην οποία εντάχθηκαν άνδρες ηλικίας μικρότερης των 35 ετών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η μελέτη δεν έλαβε υπ΄όψιν τις γεννήσεις ζωντανών τέκνων, κάτι που προφανώς θα ήταν το βέλτιστο καταληκτικό σημείο για όποια θεραπεία υπογονιμότητας. Ωστόσο είναι εύλογο να θεωρήσουμε ως αρκετά ασφαλές το συμπέρασμα του άρθρου ότι η ηλικία του άνδρα δεν επιδρά αρνητικά στα ποσοστά κυήσεων σε πρώτους κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης.

σύνδεσμος...»