Παυλόπουλος Ουρολόγος

Ακόμη μία εκτενής μελέτη καταδεικνύει την ιδιαίτερη σημασία, μεταξύ άλλων, της ποιότητας του σπέρματος στην πιθανότητα επιτυχίας μιας προσπάθειας εξωσωματικής γονιμοποίησης. ...

Προγνωστικοί παράγοντες επιτυχίας εξωσωματικής γονιμοποίησης

Πηγή: Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol | Ιαν 2015

Χαμηλή κινητικότητα σπέρματος και αποτυχία εξωσωματικής Στην μελέτη αναλύθηκαν δεδομένα από 304 ζευγάρια στα οποία υπήρξε αποτυχία γονιμοποίησης μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση, καθώς και από ακόμη 304 ζευγάρια "ελέγχου" στα οποία διαπιστώθηκε γονιμοποίηση. Τα στοιχεία επεξεργάστηκαν με ειδικά στατιστικά μοντέλα, μέσω των οποίων αποδείχθηκε αρνητική επίδραση στην πιθανότητα γονιμοποίησης των ακόλουθων παραμέτρων: κάπνισμα της γυναίκας, παρουσία μη σαλπιγγικής αιτίας υπογονιμότητας, χαμηλή προωθητική κινητικότητα του σπέρματος και χαμηλός, μικρότερος των 7, αριθμός διαθέσιμων ωαρίων.

Σε περίοδο παρακολούθησης 30 μηνών μετά από τον αποτυχημένο κύκλο της μελέτης, τα μισά από τα ζευγάρια απέκτησαν παιδί, με ποσοστό 35% αυτών να προκύπτουν μετά από εφαρμογή ICSI (intracytoplasmic sperm injection - ενδοκυταρροπλασματική έγχυση σπέρματος). Το αντίστοιχο ποσοστό απόκτησης παιδιού από τα ζευγάρια ελέγχου ήταν 70%.

Στην συγκεκριμένη μελέτη δεν φάνηκε σημαντική ανεξάρτητη προγνωστική σημασία αποτυχίας στην εξωσωματική της ηλικίας της γυναίκας, του δείκτη σωματικής μάζας, της διάρκειας της υπογονιμότητας ή της παρουσίας προοηγηθείσας συλλήψεως.

σύνδεσμος...»