Παυλόπουλος Ουρολόγος

Εισαγωγή

Δημιουργός και διαχειριστής του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου urol.gr είναι ο Ουρολόγος Πέτρος Παυλόπουλος. Ο επισκέπτης του urol.gr οφείλει να αποδεχθεί τους παρόντες όρους πριν την χρήση του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου. Η οποιαδήποτε χρήση του παρόντος ιστοτόπου συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων από την πλευρά του χρήστη. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής ή τροποποίησης των παρόντων όρων χρήσης και για τον λόγο αυτό ο χρήστης οφείλει να επισκέπτεται τακτικά την ιστοσελίδα αυτή, ώστε να ενημερώνεται για πιθανές αλλαγές.

Σκοπός

Οι πληροφορίες και τα επιστημονικά ιατρικά δεδομένα που παρέχονται από αυτόν τον διαδικτυακό τόπο στοχεύουν στο να ενισχύσουν, να συμπληρώσουν και σε καμμία περίπτωση να υποκαταστήσουν την σχέση μεταξύ ασθενούς και θεράποντος ιατρού. Ο χρήστης δεν πρέπει να θεωρήσει το παρεχόμενο ενημερωτικό υλικό ως πλήρη, υπέυθυνη και τεκμηριωμένη ιατρική συμβουλή. Για πλήρη και τεκμηριωμένη ιατρική γνώμη ο χρήστης οφείλει να επισκεφθεί τον κατάλληλο θεράποντα ιατρό.

Οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή ή πληροφορία υγείας που παρέχεται και παρουσιάζεται σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο δίνεται μόνο από επιστήμονες με εκπαίδευση και εξειδίκευση στην ιατρική. Το περιεχόμενο των περισσοτέρων σελίδων του urol.gr έχει συγγραφεί από τον ίδιο τον διαχειριστή του ιστοτόπου, εκτός αν αναφέρεται άλλος συγγραφέας.

Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών και χρηστών του παρόντος διαδικτυακού χώρου προστατεύονται. Ο διαχειριστής του urol.gr δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα, δεσμεύεται δε, να τηρεί το ιατρικό απόρρητο, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Ο διαχειριστής ωστόσο δύναται να κάνει χρήση απρόσωπων μόνο στατιστικών δεδομένων (browser, γεωγραφική τοποθεσία, ηλικία, φύλο) με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου.

Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα εκτελέσεως σφυγμομετρήσεων, ψηφοφοριών και αναλύσεων σε ιατρικά, κοινωνικά, ή γενικότερα επιστημονικά θέματα, τα δε σχετικά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την ιστοσελίδα για επιστημονικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς.

Πνευματική ιδιοκτησία

Εκτός από αναφερόμενες εξαιρέσεις, το συνολικό περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, λογοτύπων, φωτογραφιών, πινάκων, σχεδιαγραμμάτων και άλλου υλικού, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του διαχειριστή και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου.

Απαγορεύεται αυστηρώς η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή αναδιανομή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του διαχειριστή του urol.gr (Ν 2121/1993).

Προστασία ανηλίκων

Ο συγκεκριμένος διαδικτυακός τόπος απευθύνεται αποκλειστικά σε ενηλίκους. Απαγορεύεται η χρήση του από ανηλίκους. Στις σελίδες του urol.gr περιέχονται ιατρικά θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο. Σε περίπτωση που ο χρήστης θεωρεί το αντικείμενο αυτό προσβλητικό, καλείται να μην χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο.

Περιορισμός ευθύνης

Καταβάλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε ο παρών διαδικτυακός τόπος να παρέχει μόνο ενημερωμένες, τεκμηριωμένες επιστημονικά και έγκυρες πληροφορίες. Ο διαχειριστής ωστόσο δεν δεσμεύεται ως προς την απόλυτη ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου και κατά συνέπεια δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Είναι προφανές ότι η χρήση του διαδικτυακού τόπου urol.gr γίνεται με ευθύνη του χρήστη, ο οποίος αποδέχεται ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν.