Παυλόπουλος Ουρολόγος

Κύστη κεφαλής δεξιάς επιδιδυμίδας

Κύστη κεφαλής δεξιάς επιδιδυμίδας

Κύριο άρθρο...»

Κύστη ουράς δεξιάς επιδιδυμίδας

Κύστη ουράς δεξιάς επιδιδυμίδας

Κύριο άρθρο...»

Κύστη κεφαλής επιδιδυμίδας. Διεγχειρητική εικόνα

Κύστη κεφαλής επιδιδυμίδας. Διεγχειρητική εικόνα

Κύριο άρθρο...»

Κύστη κεφαλής επιδιδυμίδας. Υπερηχογραφική εικόνα

Κύστη κεφαλής επιδιδυμίδας. Υπερηχογραφική εικόνα

Κύριο άρθρο...»

Πολλαπλές κύστεις κεφαλής επιδιδυμίδας. Υπερηχογραφική εικόνα

Πολλαπλές κύστεις κεφαλής επιδιδυμίδας. Υπερηχογραφική εικόνα

Κύριο άρθρο...»

Ευμεγέθης κύστη κεφαλής επιδιδυμίδας. Φωτοδιαπερατότητα με οπίσθιο φωτισμό

Ευμεγέθης κύστη κεφαλής επιδιδυμίδας. Φωτοδιαπερατότητα με οπίσθιο φωτισμό

Οι κύστεις επιδιδυμίδας περιέχουν συνήθως διαυγές υγρό. Συνεπώς με εφαρμογή τοπικού φωτισμού εμφανίζουν τυπική χαρακτηριστική εικόνα φωτοδιαπερατότητας, σε αντίθεση με συμπαγείς αλλοιώσεις, τις οποίες δεν μπορεί να διαπεράσει το φως.

Κύριο άρθρο...»

Μικρή κύστη κεφαλής επιδιδυμίδας. Υπερηχογραφική εικόνα

Μικρή κύστη κεφαλής επιδιδυμίδας. Υπερηχογραφική εικόνα

Κύριο άρθρο...»