Παυλόπουλος Ουρολόγος

Νεόπλασμα ουροδόχου κύστης όπως φαίνεται στην κυστεοσκόπηση

Νεόπλασμα ουροδόχου κύστης (θηλώματα) όπως φαίνεται στην κυστεοσκόπηση

Κύριο άρθρο...»

Νεόπλασμα ουροδόχου κύστης όπως φαίνεται στην κυστεοσκόπηση

Νεόπλασμα ουροδόχου κύστης (θηλώματα) όπως φαίνεται στην κυστεοσκόπηση

Κύριο άρθρο...»

Νεόπλασμα ουροδόχου κύστης. Αξονική τομογραφία

Νεόπλασμα ουροδόχου κύστης. Αξονική τομογραφία

Κύριο άρθρο...»

Υπερηχογραφική εικόνα νεοπλάσματος ουροδόχου κύστεως

Υπερηχογραφική εικόνα νεοπλάσματος ουροδόχου κύστεως

Κύριο άρθρο...»

Μοριακοί μηχανισμοί καρκινογένεσης ουροδόχου κύστης

Μοριακοί μηχανισμοί καρκινογένεσης ουροδόχου κύστης

Φαίνεται ότι η πρωιμότερη γενετική αλλοίωση, η οποία είναι υπεύθυνη για την μετάβαση από το φυσιολογικό επιθήλιο της ουροδόχου κύστης σε υπερπλαστικές και αργότερα σε δυσπλαστικές αλλοιώσεις αφορά πιθανόν σε ένα γονίδιο που λέγεται FGFR3 (fibroblast growth factor receptor 3). Από το κομβικό αυτό σημείο του δυσπλαστικού ουροθηλίου μπορούν να ακολουθηθούν 2 (ή ενδεχομένως 3) διακριτές οδοί που σχετίζονται με ενεργοποίηση ή αδρανοποίηση διαφορετικών γονιδίων: η μία οδηγεί στην ανάπτυξη επιφανειακής νόσου χαμηλής επιθετικότητας και κακοήθειας και η άλλη στην γένεση συμπαγούς διηθητικού επιθετικού νεοπλάσματος. Η διαγραμματική απεικόνιση είναι απλοποιημένη και ενδεικτική μόνο των πολύπλοκων γενετικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα κατά την καρκινογένεση στο ουροθήλιο.

Κύριο άρθρο...»

Υπερηχογραφική εικόνα εξωφυτικών νεοπλασμάτων ουροδόχου κύστεως

Υπερηχογραφική εικόνα εξωφυτικών νεοπλασμάτων ουροδόχου κύστεως

Κύριο άρθρο...»

Κυστεοσκοπική εικόνα θηλώματος ουροδόχου κύστεως

Κυστεοσκοπική εικόνα θηλώματος ουροδόχου κύστεως

Κύριο άρθρο...»

Εξωφυτικό μόρφωμα ουροδόχου κύστεως. Αξονική τομογραφία

Εξωφυτικό μόρφωμα ουροδόχου κύστεως. Αξονική τομογραφία

Κύριο άρθρο...»

Πολυεστιακό νεόπλασμα ουροδόχου κύστεως. Υπερηχογράφημα

Πολυεστιακό νεόπλασμα ουροδόχου κύστεως. Υπερηχογράφημα

Κύριο άρθρο...»

Εξωφυτικό μόρφωμα ουροδόχου κύστεως. Υπερηχογράφημα

Εξωφυτικό μόρφωμα ουροδόχου κύστεως. Αξονική τομογραφία

Κύριο άρθρο...»

Νεόπλασμα ουροδόχου κύστης. Υπερηχογράφημα

Νεόπλασμα ουροδόχου κύστης. Υπερηχογράφημα

Κύριο άρθρο...»

Νεόπλασμα οροφής ουροδόχου κύστης. Υπερηχογράφημα

Νεόπλασμα οροφής ουροδόχου κύστης. Υπερηχογράφημα

Κύριο άρθρο...»

Κυστεοσκοπική εικόνα διηθητικού καρκινώματος ουροδόχου κύστεως

Κυστεοσκοπική εικόνα διηθητικού καρκινώματος ουροδόχου κύστεως

Κύριο άρθρο...»