Παυλόπουλος Ουρολόγος

Παρεκτόπιση του ουρητήρα από ευμεγέθη νεφρική κύστη. Ενδοφλέβια πυελογραφία

Παρεκτόπιση του ουρητήρα από ευμεγέθη νεφρική κύστη. Ενδοφλέβια πυελογραφία

Κύριο άρθρο...»

Υπερηχογραφική εικόνα νεφρικής κύστης

Υπερηχογραφική εικόνα νεφρικής κύστης

Κύριο άρθρο...»

Υπερηχογραφική εικόνα νεφρικής κύστης

Υπερηχογραφική εικόνα νεφρικής κύστης

Κύριο άρθρο...»

Κύστη αριστερού νεφρού. Αξονική τομογραφία

Κύστη αριστερού νεφρού. Αξονική τομογραφία

Κύριο άρθρο...»

Μεγάλες κύστεις δεξιού νεφρού. Αξονική τομογραφία

Μεγάλες κύστεις δεξιού νεφρού. Αξονική τομογραφία

Κύριο άρθρο...»

Κύστη νεφρού με εσωτερικά διαφραγμάτια

Κύστη νεφρού με εσωτερικά διαφραγμάτια

Κύριο άρθρο...»

Κύστη νεφρού. Μαγνητική τομογραφία

Κύστη νεφρού. Μαγνητική τομογραφία

Κύριο άρθρο...»

Κύστεις νεφρών. Μαγνητική τομογραφία

Κύστεις νεφρών. Μαγνητική τομογραφία

Κύριο άρθρο...»

Κύστη αριστερού νεφρού. Καρκίνος δεξιού νεφρού

Κύστη αριστερού νεφρού. Καρκίνος δεξιού νεφρού

Απλή φλοιώδης κύστη νεφρού (πράσινο βέλος) και καρκίνος δεξιού νεφρού (κόκκινο βέλος).

Κύριο άρθρο...»

Κύστη αριστερού νεφρού. Καρκίνος δεξιού νεφρού. Μαγνητική τομογραφία

Κύστη αριστερού νεφρού. Καρκίνος δεξιού νεφρού. Μαγνητική τομογραφία

Απλή φλοιώδης κύστη νεφρού (πράσινο βέλος) και καρκίνος δεξιού νεφρού (κόκκινο βέλος). Μαγνητική τομογραφία του περιστατικού της εικόνας 9.

Κύριο άρθρο...»

Πολυκυστικό μόρφωμα αριστερού νεφρού. Αξονική τομογραφία

Πολυκυστικό μόρφωμα αριστερού νεφρού. Αξονική τομογραφία

Κύριο άρθρο...»

Παραπυελική κύστη με παρεκτόπιση της αρχής του ουρητήρα

Παραπυελική κύστη με παρεκτόπιση της αρχής του ουρητήρα

Κύριο άρθρο...»

Κύστεις νεφρών με ατροφία του νεφρικού παρεγχύματος αριστερά

Κύστεις νεφρών με ατροφία του νεφρικού παρεγχύματος αριστερά

Κύριο άρθρο...»

Ευμεγέθης φλοιώδης κύστη κάτω πόλου αριστερού νεφρού

Ευμεγέθης φλοιώδης κύστη κάτω πόλου αριστερού νεφρού

Κύριο άρθρο...»

Τυπική υπερηχογραφική εικόνα νεφρικής κύστης

Τυπική υπερηχογραφική εικόνα νεφρικής κύστης

Κύριο άρθρο...»

Κύστεις σε αμφότερους τους νεφρούς

Κύστεις σε αμφότερους τους νεφρούς

Κύριο άρθρο...»

Υπερηχογραφική εικόνα απλής κύστης δεξιού νεφρού

Υπερηχογραφική εικόνα απλής κύστης δεξιού νεφρού

Κύριο άρθρο...»

Κύστη κάτω πόλου δεξιού νεφρού

Κύστη κάτω πόλου δεξιού νεφρού

Κύριο άρθρο...»