Παυλόπουλος Ουρολόγος

Διορθικό υπερηχογράφημα προστάτη

Διορθικό υπερηχογράφημα προστάτη

Κύριο άρθρο...»

Σχηματική παράσταση διορθικής βιοψίας προστάτη

Σχηματική παράσταση διορθικής βιοψίας προστάτη

Κύριο άρθρο...»

Κατευθυνόμενη βιοψία προστάτη. Διακρίνεται αποτιτάνωση στον δεξιό λοβό

Κατευθυνόμενη βιοψία προστάτη. Διακρίνεται αποτιτάνωση στον δεξιό λοβό

Κύριο άρθρο...»

Διορθική βιοψία προστάτη. Διεγχειρητική τοποθέτηση του ασθενούς

Διορθική βιοψία προστάτη. Διεγχειρητική τοποθέτηση του ασθενούς

Κύριο άρθρο...»