Παυλόπουλος Ουρολόγος

Ουρηθρικό υπόθετο για αντιμετώπιση στυτικής δυσλειτουργίας

Ουρηθρικό υπόθετο για αντιμετώπιση στυτικής δυσλειτουργίας

Κύριο άρθρο...»

Ενδοσηραγγώδης ένεση για αντιμετώπιση στυτικής δυσλειτουργίας

Ενδοσηραγγώδης ένεση για αντιμετώπιση στυτικής δυσλειτουργίας

Κύριο άρθρο...»

Συσκευή κενού για αντιμετώπιση στυτικής δυσλειτουργίας

Συσκευή κενού για αντιμετώπιση στυτικής δυσλειτουργίας

Κύριο άρθρο...»

Πεϊκή πρόθεση για αντιμετώπιση στυτικής δυσλειτουργίας

Πεϊκή πρόθεση για αντιμετώπιση στυτικής δυσλειτουργίας

Κύριο άρθρο...»

Συχνότητα στυτικής δυσλειτουργίας συναρτήσει της ηλικίας

Συχνότητα στυτικής δυσλειτουργίας συναρτήσει της ηλικίας

Κύριο άρθρο...»

Μηχανισμός βράχυνσης πέους από παρατεινόμενη στυτική δυσλειτουργία

Μηχανισμός βράχυνσης πέους από παρατεινόμενη στυτική δυσλειτουργία

Κύριο άρθρο...»

Αυτόματη συσκευή πεϊκών ενέσεων

Αυτόματη συσκευή πεϊκών ενέσεων

Κύριο άρθρο...»

Πεϊκή πρόθεση

Πεϊκή πρόθεση

Κύριο άρθρο...»

Χαμηλή παροχή αίματος στο πέος. Triplex πέους

Χαμηλή παροχή αίματος στο πέος. Triplex πέους

Κύριο άρθρο...»

Αρτηριογενής στυτική δυσλειτουργία. Triplex πέους

Αρτηριογενής στυτική δυσλειτουργία. Triplex πέους

Κύριο άρθρο...»