Παυλόπουλος Ουρολόγος

Κονδυλώματα πέους

Κονδυλώματα πέους

Κύριο άρθρο...»

Πολλαπλά κονδυλώματα πέους

Πολλαπλά κονδυλώματα πέους

Κύριο άρθρο...»

Κονδύλωμα στομίου ουρήθρας

Κονδύλωμα στομίου ουρήθρας

Κύριο άρθρο...»

Ηλεκτροδιαθερμοπηξία πολλαπλών κονδυλωμάτων πέους

Ηλεκτροδιαθερμοπηξία πολλαπλών κονδυλωμάτων πέους

Κύριο άρθρο...»

Κονδυλώματα πέους

Κονδυλώματα πέους

Κύριο άρθρο...»

Πολλαπλά κονδυλώματα πέους

Πολλαπλά κονδυλώματα πέους

Κύριο άρθρο...»

Κονδυλώματα πέους - θεραπεία

Το περιστατικό της εικόνας 6, μετά από καυτηριασμό με διαθερμία

Κύριο άρθρο...»

Κονδυλώματα πέους

Κονδυλώματα πέους

Κύριο άρθρο...»

Κονδύλωμα ουρήθρας

Κονδύλωμα ουρήθρας

Κύριο άρθρο...»

Οξυτενή κονδυλώματα πέους

Οξυτενή κονδυλώματα πέους

Κύριο άρθρο...»

Ευμέγεθες κονδύλωμα ουρήθρας

Ευμέγεθες κονδύλωμα ουρήθρας

Κύριο άρθρο...»

Ευμέγεθες κονδύλωμα γυναικείας ουρήθρας

Ευμέγεθες κονδύλωμα γυναικείας ουρήθρας

Κύριο άρθρο...»