Παυλόπουλος Ουρολόγος

Υπερηχογραφική εικόνα ογκοκυττώματος

Υπερηχογραφική εικόνα ογκοκυττώματος

Κύριο άρθρο...»

Μαγνητική τομογραφία. Ογκοκύττωμα

Μαγνητική τομογραφία. Ογκοκύττωμα

Με βέλος επισημαίνεται περιοχή διαφορετικής πυκνότητας που αντιστοιχεί σε νέκρωση του νεοπλάσματος.

Κύριο άρθρο...»

Χειρουργικό παρασκέυασμα ογκοκυττώματος

Χειρουργικό παρασκέυασμα ογκοκυττώματος

Κύριο άρθρο...»