Παυλόπουλος Ουρολόγος

Σύμφωνα με τις πιό πρόσφατες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, WHO 2010.

Μικροσκοπική εξέταση σπέρματος

Οι παρακάτω τιμές αναφοράς προέκυψαν από μελέτη πληθυσμού περίπου 2000 ανδρών από πέντε χώρες, οι οποίοι απέκτησαν παιδί με φυσική σεξουαλική επαφή εντός έτους από την διακοπή μέτρων αντισύλληψης. Τα σπερμοδιαγράμματα διενεργήθηκαν σύμφωνα με το σχετικό εγχειρίδιο του WHO περί επεξεργασίας και εξέτασης του ανθρωπίνου σπέρματος, 5η έκδοση, 2010.

Όπως έχει προταθεί, δεν αναφέρονται απλώς οι χαμηλότερες αποδεκτές τιμές που ορίζονται ως φυσιολογικές, αλλά αναγράφονται οι τιμές της 5ης, της 50ής και της 95ης θέσης, ώστε να προκύπτει μια σαφής εικόνα για την κατανομή του κάθε μετρούμενου μεγέθους. Για να γίνει πιο κατανοητό, μια συγκέντρωση σπερματοζωαρίων 15 εκατ./ml βρίσκεται στην 5η εκατοστιαία θέση, δηλαδή μόνο 5% των ανδρών του δείγματος που μελετήθηκε είχε χαμηλότερη τιμή.

Κατώτερο όριο
(5η εκατοστιαία θέση)
Διάμεση τιμή
(50ή εκατοστιαία θέση)
Ανώτερο όριο
(95η εκατοστιαία θέση)
Όγκος
(ml)
1,53,76,8
Συγκέντρωση σπερματοζωαρίων
(x10^6/ml)
15,0073,00213,00
Αριθμός σπερματοζωαρίων
(x10^6/εκσπερμάτισμα)
39,00255,00802,00
Κινητά σπερματοζωάρια
(%)
406178
Προωθητική κινητικότητα
(% σπερματοζωαρίων grade a+b)
325572
Φυσιολογικές μορφές
(%)
41544
Ζωτικότητα
(% ζωντανών σπερματοζωαρίων)
587991


Ενδεικτική βιβλιογραφία

World Health Organization. WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen. 5th ed. Geneva: World Health Organization. 2010; pp. 271.
Esteves SC. Clinical relevance of routine semen analysis and controversies surrounding the 2010 World Health Organization criteria for semen examination. Int Braz J Urol 2014; 40: XX-XX.