Παυλόπουλος Ουρολόγος

Gallery

Gallery...»

Τι είναι η κυστεοσκόπηση;

Κυστεοσκόπηση ή ουρηθροκυστεοσκόπηση είναι μια επεμβατική εξέταση, η οποία μάς επιτρέπει την κατευθείαν, υπό άμεση όραση, εξέταση του βλεννογόνου, αλλά και του περιεχομένου της ουρήθρας (ουρηθροσκόπηση), και της ουροδόχου κύστεως. Επιτρέποντας την επισκόπηση του εσωτερικού του κατώτερου ουροποιητικού, αποτελεί το βασικό εργαλείο για την διάγνωση μιας σειράς παθήσεων της ουροδόχου κύστεως, ιδίως δε των νεοπλασμάτων, ενώ προσφέρει σημαντική βοήθεια και στην διαγνωστική μελέτη παθήσεων της ουρήθρας, του προστάτη ή ακόμη και των νεφρών και των ουρητήρων, δηλαδή του ανώτερου ουροποιητικού συστήματος.

Πως γίνεται;

Η εξέταση διενεργείται μέσω ειδικού ενδοσκοπίου, το οποίο ονομάζεται κυστεοσκόπιο. Το όργανο αυτό, το οποίο μπορεί να είναι άκαμπτο ή εύκαμπτο, εισάγεται στον αυλό της ουρήθρας του ασθενούς και προωθείται αργά και προσεκτικά μέχρι να εισέλθει στην ουροδόχο κύστη, όπου και μετακινείται προκειμένου να επισκοπηθεί συστηματικά ολόκληρο το εσωτερικό του οργάνου. Η εξέταση διενεργείται συνήθως χωρίς ανάγκη νοσηλείας, υπό τοπική νάρκωση με ενδεχόμεη χορήγηση ελαφράς αναισθησίας ή απλών αναλγητικών φαρμάκων. Η όλη διαδικασία της κυστεοσκόπησης διαρκεί συνήθως λίγα μόνο λεπτά και μπορεί στις περισσότερες περιπτώσεις να ολοκληρωθεί σε ειδικά εξοπλισμένο ουρολογικό ιατρείο χωρίς την ταλαιπωρία, αλλά και το αυξημένο οικονομικό κόστος μιας εισαγωγής σε κλινική.

Πότε γίνεται;

Προβαίνουμε σε κυστεοσκόπηση όταν ένας ασθενής παρουσιάζει κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα ή ευρήματα:

  • Αιματουρία, μακροσκοπική ή εμμένουσα μικροσκοπική
  • Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του ουροποιητικού
  • Σημαντική απόφραξη στήν ροή των ούρων
  • Εμμένοντα επώδυνα συμπτώματα κατά την ούρηση
  • Ύποπτα υπερηχογραφικά ευρήματα για ύπαρξη νεοπλάσματος της κύστεως
  • Ύποπτα κυτταρολογικά ευρήματα για ύπαρξη νεοπλάσματος της κύστεως

Η κυστεοσκόπηση αποτελεί επίσης βασική εξέταση για τον περιοδικό τακτικό έλεγχο ασθενών που έχουν χειρουργηθεί για καρκίνο ουροδόχου κύστεως, καθώς έτσι εντοπίζονται εγκαίρως αρχόμενα και πιθανώς ασυμπτωματικά νεοπλάσματα. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται εφικτή η αποτελεσματικότερη θεραπεία τους πριν εξελιχθούν.

Εκτός από τις παραπάνω διαγνωστικές εφαρμογές, η υπό όραση εξέταση της ουροδόχου κύστεως είναι απαραίτητη για την τοποθέτηση ή την αφαίρεση ουρητηρικών καθετήρων, για την διενέργεια ανιούσας πυελογραφίας και για την λήψη βιοψιών από τον βλεννογόνο της κύστεως, με την βοήθεια ειδικών λαβίδων που εισάγονται μέσω του κυστεοσκοπίου. Τελευταίως η εξέταση έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται συχνότερα κατά την διάρκεια διάφορων ουρολογικών ή γυναικολογικών κυρίως επεμβάσεων, προκειμένου να αποφευχθεί διεγχειρητικώς η ιατρογενής κάκωση της ουροδόχου κύστεως.

Ποιες οι πιθανές επιπλοκές μιας κυστεοσκόπησης;

Στην μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων η εξέταση διενεργείται χωρίς κάποιο σημαντικό πρόβλημα. Κατά κανόνα ωστόσο, παρατηρείται κατά την διάρκεια του πρώτου 24ώρου μετά την εξέταση κάψιμο κατά την ούρηση, συχνουρία και ήπια αιματουρία. Σπανίως μπορεί να προκληθεί λοίμωξη του ουροποιητικού με υψηλό πυρετό, σημαντική αιματουρία ή κάποτε και αδυναμία ουρήσεως σε άντρες (επίσχεση ούρων), για την οποία απαιτείται προσωρινά η τοποθέτηση ουροκαθετήρα για την παροχέτευση των ούρων.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Indraratna PL, Walsh CA, Moore KH. Intra-operative cystoscopy in gynaecological surgery: a brief overview. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2011; 51(3): 272-5.