Παυλόπουλος Ουρολόγος

Πώς ορίζεται η συχνουρία;

Υπο φυσιολογικές συνθήκες η ουροδόχος κύστη μπορεί να αποθηκεύει αποτελεσματικά μια σημαντική ποσότητα ούρων πριν καταστεί έντονη και επιτακτική η επιθυμία για ούρηση. Ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις ο πολύπλοκος μηχανισμός που ρυθμίζει την λειτουργία του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος μπορεί να δυσλειτουργεί με αποτέλεσμα να εμφανίζεται πιο συχνά από όσο πρέπει ή και εντονότερα η ανάγκη γιά ούρηση.

Τυπικώς ορίζουμε ως συχνοουρία την κατάσταση κατά την οποία υπάρχει ανάγκη ουρήσεως περισσότερες από 7-8 φορές κατά την διάρκεια του 24ώρου. Σχετικές καταστάσεις δυσειτουργίας του ουροποιητικού είναι η επιτακτικότητα, η νυκτουρία και η πολυουρία.

Αιτιολογία συχνουρίας

Μπορούμε σχηματικώς να ομαδοποιήσουμε τα κυριότερα αίτια της συχνουρίας στις ακόλουθες 3 ομάδες:

Α. Συχνουρία λόγω πολυουρίας

Είναι προφανές πως αν υπάρχει, για οποιοδήποτε λόγο, αυξημένη παραγωγή ούρων, αυτό θα οδηγήσει σε συχνοουρία χωρίς κατ΄ ανάγκη να υπάρχει κάποια διαταραχή στην λειτουργία του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος. Τέτοιες καταστάσεις παρατηρούνται τυπικώς σε μεγάλη κατανάλωση υγρών, σε χρήση διουρητικών φαρμάκων, στην παρουσία σημαντικά αυξημένου σακχάρου στο αίμα, στον άποιο διαβήτη και σε μερικές παθήσεις των νεφρών.

Β. Συχνουρία από ουρολογικές παθήσεις

Η συχνουρία αποτελεί ένα πολύ συνηθισμένο και καθόλου ειδικό σύμπτωμα. Πράγματι, πρακτικώς οποιαδήποτε πάθηση (ή γενικότερα κατάσταση) προσβάλλει το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα μπορεί να εκδηλωθεί με αυξημένη συχνότητα ουρήσεων, λόγω μειώσεως της ικανότητας της κύστεως να αποθηκεύσει ούρα. Ανάμεσα στα συχνότερα αίτια συχνουρίας πρέπει να αναφέρουμε την υπερπλασία προστάτη, τις φλεγμονές του προστάτη (προστατίτιδες) και της κύστεως (κυστίτιδες), την λιθίαση της κύστεως ή του ουρητήρα, την ακτινική κυστίτιδα, διάφορες νευρολογικές παθήσεις, την υπερδραστήρια κύστη και βέβαια τα νεοπλάσματα κυρίως της ουροδόχου κύστεως.

Γ. Συχνουρία σε άλλες καταστάσεις

Αυξημένη συχνότητα ουρήσεων μπορεί να παρατηρηθεί παροδικά λόγω υπερβολικής κατανάλωσης καφέ, αλκοόλ, έντονης έκθεσης σε κρύο ή λόγω άγχους και stress. Αν και ένα εντελώς φυσιολογικό ουροποιητικό σύστημα μπορεί μερικές φορές να εμφανίσει μια παροδική δυσλειτουργία, είναι προφανές πως όλοι αυτοί οι παράγοντες δρουν συχνά επιδεινώνοντας ή καθιστώντας κλινικώς πλέον έκδηλο ένα υποκείμενο, συνήθως μικρό, πρόβλημα του ουροποιητικού συστήματος.

Τέλος, η συχνοουρία όπως και η επιτακτικότητα αποτελούν πολύ συνηθισμένα συμπτώματα εγκυμοσύνης, ήδη από τις πρώτες εβδομάδες της κυήσεως.

Διάγνωση

Είναι πολύ σημαντικό να καθοριστεί από το ιστορικό του ασθενούς και την συμπλήρωση ημερολογίων κύστεως άν όντως υπάρχει συχνουρία, σε τι βαθμό, αν συνυπάρχει ακράτεια, πολυουρία ή νυκτουρία και τι τύπου. Από τους χαρακτήρες της συχνουρίας και τα συνυπάρχοντα συμπτώματα, όπως η παρουσία πόνου ή αιματουρίας, θα οδηγηθεί η διαγνωστική σκέψη προς την υποκείμενη πάθηση που ευθύνεται για την εμφάνιση της συχνουρίας. Εξετάσεις που συχνά μπορεί να κριθούν απαραίτητες είναι η γενική και η καλλιέργεια ούρων, το υπερηχογράφημα του ουροποιητικού, ο ουροδυναμικός έλεγχος και η κυστεοσκόπηση. Θεωρούμε απαραίτητη, στις περισσότερες τουλάχιστον περιπτώσεις, για την αρχική διαγνωστική προσέγγιση την συμπλήρωση ημερολογίου κύστεως.

Θεραπεία

Η θεραπεία της συχνουρίας είναι αιτιολογική, αποβλέπει δηλαδή στην αντιμετώπιση της υποκείμενης πάθησης που οδηγεί στην εμφάνιση του συγκεκριμένου συμπτώματος.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Dmochowski R. Urinary frequency: event measure, outcome significance? Curr Urol Rep 2005; 6(2):87-8.
Kawauchi A, Tanaka Y, Soh J, Ukimura O, Kojima M, Miki T. Causes of nocturnal urinary frequency and reasons for its increase with age in healthy older men. J Urol 2000; 163(1): 81-4.