Παυλόπουλος Ουρολόγος

Γνωρίζουμε καλά την πολλαπλότητα, την συνθετότητα και τις αλληλεπιδράσεις των ειδικών, αλλά και των γενικών προβλημάτων υγείας που συχνά μπορεί να αντιμετωπίζει ένας άντρας...

Διαταραχές στην ούρηση, προβλήματα και αστάθεια στην στυτική λειτουργία, άγχος σεξουαλικής απόδοσης, υπογονιμότητα, προβλήματα με την ανατομία του ανδρικού μορίου, θέματα με την εκσπερμάτιση και μειωμένη σεξουαλική διάθεση είναι μερικά μόνο από τα πολλά ζητήματα που μπορούν να ταλαιπωρούν μόνα ή σε διάφορους συνδυασμούς έναν άνδρα, ιδίως στην σύγχρονη εποχή.

Οι εντυπωσιακές πρόοδοι στον τομέα της Ουρολογίας-Ανδρολογίας, αλλά και σε άλλες λιγότερο ή περισσότερο συναφείς ιατρικές ειδικότητες επιτρέπουν πλέον όχι μόνο την απλή αντιμετώπιση κάποιων ασθενειών, όπως μπορεί να νομίζει κάποιος, αλλά και την αποτελεσματική ολιστική ιατρική παρέμβαση, ώστε να βελτιωθεί η διάρκεια και κυρίως η ποιότητα της ζωής του άνδρα. Έτσι, είναι πλέον ιατρικώς εφικτό, για την πλειοψηφία των περιπτώσεων, ο άνδρας να παραμείνει δραστήριος, ακμαίος, σεξουαλικά ενεργός και ουσιαστικά υγιής μέχρι ηλικίες που πριν χρόνια εθεωρούντο βαθύ γήρας. Υπό το πρίσμα αυτής της θεώρησης η σωματική ευεξία, η νοητική ενάργεια, η ερωτική διάθεση, η στυτική επάρκεια και η εν γένει καλή λειτουργία του οργανισμού αποτελούν και για τον γηράσκοντα άνδρα προφανείς απαιτήσεις, τις οποίες καλείται να ικανοποιήσει η σύγχρονη ιατρική.

Απομένει στον σύγχρονο άνδρα να κατανοήσει πως η σύγχρονη Ανδρολογία, όπως και γενικά η σύγχρονη Ιατρική δεν απευθύνεται μόνο στον άνθρωπο που βρίσκεται υπο την δοκιμασία μιας ασθένειας, αλλά κυρίως στον υγιή που επιθυμεί διατήρηση και παράταση του θείου δώρου της υγείας με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του.