Παυλόπουλος Ουρολόγος

Πότε πρέπει να γίνεται ο εμβολιασμός για τους ιούς HPV, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής πρόληψη των κονδυλωμάτων, του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, αλλά και των άλλων νοσημάτων που σχετίζονται με τους συγκεκριμένους ιούς....

Η Συμβουλευτική Επιτροπή επί των Πρακτικών Ανοσοποίησης (Advisory Committee on Immunization Practices - ACIP) αποτελεί μια ομάδα υψηλού κύρους ειδικών σε θέματα δημόσιας υγείας, αποστολή της οποίας είναι η κατάρτιση κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή εμβολιασμών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι βέβαια εμφανές ότι οι προτάσεις και οι δημοσιεύσεις της ACIP λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν από τις επιστημονικές κοινότητες, όχι μόνο των ΗΠΑ, αλλά όλου του κόσμου.

Ορισμένα από τα κυριότερα σημεία των οδηγιών της ACIP σχετικά με τον εμβολιασμό για τους ιούς HPV και την πρόληψη των κονδυλωμάτων και του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, είναι τα ακόλουθα:

  • Η έναρξη του γενικευμένου εμβολιασμού ρουτίνας για τον HPV πρέπει να γίνεται στην ηλικία των 11-12 ετών. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα εμβολιαστικά σχήματα μπορούν να ξεκινήσουν νωρίτερα, έως και την ηλικία των 9 ετών.
  • Θήλεα άτομα, ηλικίας 13-26 ετών, όπως και άρρενα ηλικίας 13-21, τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί καθόλου ή δεν έχουν λάβει το πλήρες σχήμα των 3 δόσεων του εμβολίου πρέπει επίσης να εμβολιάζονται κανονικά.
  • Νεαροί άνδρες ηλικίας 22-26 ετών μπορούν επίσης να εμβολιαστούν, χωρίς ωστόσο το όφελος να είναι σαφώς διευκρινισμένο.
  • Ομοφυλόφιλοι άνδρες, όπως και άτομα με ανοσοκαταστολή πρέπει να εμβολιάζονται μέχρι την ηλικία των 26 ετών.
  • Οποιοδήποτε από τα 3 διαθέσιμα εμβόλια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εμβολιασμό γυναικών, με δικαιολογημένη, σαφή αν και διακριτική προτίμηση στο εννεαδύναμο Gardasil 9. Για τον εμβολιασμό των νεαρών ανδρών μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το Gardasil 9, ή το τετραδύναμο Gardasil.
  • Τα εμβόλια HPV είναι ασφαλή χορηγούμενα σε άτομα τα οποία έχουν ήδη έλθει σε επαφή με τον ιό. Υπογραμμίζεται πάντως ότι το όφελος από την χρήση τους είναι πλήρες μόνο όταν χρησιμοποιούνται πριν από την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας.
  • Γυναίκες με ανωμαλίες στο τέστ Pap, οι οποίες είναι ενδεικτικές λοίμωξης HPV, πρέπει να εμβολιάζονται κανονικά εφόσον βρίσκονται στην κατάλληλη ηλικιακή ομάδα, καθώς θα προστατευθούν από υψηλής επικινδυνότητας ιούς με τους οποίους δεν έχουν ακόμη έλθει σε επαφή. Τονίζεται βεβαίως από την ACIP ότι το εμβόλιο δεν θα θεραπεύσει τις ήδη εγκατεστημένες τραχηλικές αλλοιώσεις του τεστ Pap, ούτε θα οδηγήσει σε ταχύτερη εκρίζωση την υπάρχουσα HPV λοίμωξη.